Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img ZMIANY W VAT I CIT 2019/2020

ZMIANY W VAT I CIT 2019/2020

Miasto:
Tarnów
Data rozpoczęcia:
2019-12-12
Typ:
kurs
Tryb:
do południa
Opłata:
700,- zł od osoby,
zapisz się

KURS "ZMIANY W VAT I CIT 2019/2020

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 14 godzin lekcyjnych plus 2 godziny na konsultacje indywidualne ze słuchaczami  dotyczące wyłącznie tematyki szkolenia .

Rozpoczęcie: godzina 9.00  ul Kopernika 8/2  33-100 Tarnów

SZKOLENIE W DNIACH  12 GRUDNIA 2019

                                                8 STYCZNIA 2020

ZAŚWIADCZENIE

 

Treści kształcenia:

        Zmiany w przepisach podatkowych 2020 r.

1.DZIEŃ. Zmiany w podatkach dochodowych jako konsekwencja zmian w podatku VAT

I. Podatek dochodowy i podatek VAT
 - Rozliczenie kosztów uzyskania przychodu:
 - Wyłączenie kosztu podatkowego przy płatności na inny rachunek bankowy niż określony w rejestrze Ministra Finansów;
 - Zasady rozliczeń przy płatnościach na rachunek bankowy uwidoczniony w rejestrze
 - Obligatoryjny split payment w podatku VAT;
 - Brak kosztu podatkowego przy płatności w trybie tzw. obligatoryjnego split payment;
 - Korekta kosztów i przychodów w związku z opóźnioną płatnością;
 - Koszty finansowania dłużnego i własnego za 2019;
II.Pozostałe zmiany w podatku VAT
 - Nowe zasady rozliczeń transakcji wewnątrzwspólnotowych:
 - Kierunki zmian w zakresie rozliczeń transakcji wewnątrzwspólnotowych;
 - Dokumentowanie transakcji WDT;
 - Rozliczanie transakcji trójstronnych;
 - Zasady rozliczeń magazynów konsygnacyjnych;
 - Kasy fiskalne on-line:
 - Grupy podatników obligatoryjnie zobowiązane do stosowania kas fiskalnych on-line w 2019 roku;
 - Kasy fiskalne w formie oprogramowania;
 - Rozliczenie ulgi na zakup kasy fiskalnej;
 - Wystawianie faktu do paragonów od stycznia 2020 roku;

2. DZIEŃ. Podatek VAT w 2020 i deklaracje roczne za 2019 rok.
 - Podatek VAT
 - Nowa matryca stawek VAT:
 - Nowe klasyfikacje statystyczne;
 - Wiążąca Informacja Stawkowa;
 - Nowe stawki podatku dla wybranych towarów i usług;
 - Nowy plik JPK – zniesienie deklaracji VAT
 - Terminy wejścia w życie nowych przepisów;
 - Zakres informacji wymagany w ramach nowego pliku JPK;
 - Korekty plików JPK a odpowiedzialność karna skarbowa;
 - Sankcje za błędy w składanych plikach JPK;
 - Kryptowaluty i ich opodatkowane podatkiem PCC

II.Podatek dochodowy
 - Deklaracje roczne dla osób poniżej 26-tego roku życia i podatników rozliczanych stawką 17%:
 - Zasady wykazywania dochodów zwolnionych z kliku źródeł;
 - Stawka 17,75% w ostatnim kwartale 2019 roku;
 - Deklaracja roczna osoby, dla której stosowane są nowe koszty uzyskania przychodu;
 - Rozliczenie roczne przy różnych stawkach podatku CIT:
 - Przyporządkowanie dochodów do stawki 9%;
 - Rozliczenie strat z lat ubiegłych;

III.Zmiany w ogólnych przepisach prawa podatkowego (Ordynacja podatkowa)
 - Jednolity rachunek dla podatników:
 - Zasady stosowania nowego, indywidualnego rachunku bankowego;
 - Konsekwencje indywidualnego rachunku bankowego dla wspólników spółek osobowych;

IV.Pozostałe zmiany, ważne dla osób rozliczających podatki
 - Zmiany w regułach INCOTERMS na 2020 rok.
 - Rozszerzenie stosowania przepisów o zarządzie sukcesyjnym;
 - Nowelizacja przepisów o terminach zapłaty w transakcjach handlowych;

 

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.


Warunki zaliczenia kursu:

Formą  zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

 

 

Warunki płatności i rezygnacji:

Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać w terminie trzy dni przed realizacji szkolenia.

W przypadku rezygnacji  po otrzymaniu  informacji od Stowarzyszenia Księgowych  o realizacji szkolenia w planowanym terminie ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa.

 Rezygnacje należy przesłać w formie pisemnej na adres tarnow@skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

Przelewu prosimy dokonać na konto


Santander bank : 87 1090 2053 0000 0001 4341 4894 

 

Informacje o kadrze:

Wykładowca :

dr Krzysztof Biernacki

dr Krzysztof Biernacki

 

dr Krzysztof Biernacki
Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (Uniwersytetu Ekonomicznego) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktor nauk ekonomicznych oraz magister prawa. Doradca podatkowy. Obecnie łączy pracę naukową z praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie obsługi podatkowej, prawa handlowego oraz rynku kapitałowego. Specjalizuję się w transakcjach przekształceń przedsiębiorstw, w tym restrukturyzacji firm, sukcesji przedsiębiorstw rodzinnych oraz rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi. Autor licznych publikacji z zakresu opodatkowania oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw w czasopismach ogólnopolskich oraz specjalistycznych. Wykładowca oraz trener na seminariach i warsztatach poświęconych zagadnieniom prawa podatkowego i zarządzania finansami przedsiębiorstw.

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

(14) 627-44-74
tel/fax. (14) 622-22-08
kom. 530 684 229

e-mail:  tarnow@skwp.pl

Biuro czynne:poniedziałek - piatek, 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: tarnow@skwp.pl

© 2022 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO