Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Miasto:
Nowy Sącz
Data rozpoczęcia:
2019-12-02
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
320,- zł od osoby,
zapisz się

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Rozpoczęcie: godz. 9.30
Miejsce szkolenia: sala wykładowa SKwP O/Nowy Sącz ul. Kochanowskiego 18

Zakres tematyczny:

1.    Formy oszczędzania na emeryturę w Polsce
2.    Pracownicze Plany Kapitałowe -główne założenia uchwalonej ustawy 
o    PPK obowiązkowe czy dobrowolne?
o    Dla kogo jest to alternatywny sposób gromadzenia środków na emeryturę?
o    Założenia teoretyczne a ich praktyczne konsekwencje
o    Środki zgromadzone w PPK czy stanowią własność uczestnika?
o    Ogólne zasady PPK
o    Umowy zawierane w ramach PPK 
    umowa o zarządzanie
    umowa o prowadzenie PPK
o    Kto i w jakiej wysokości zasila PPK? 
    wpłata uczestnika
    dopłata pracodawcy
    opłata powitalna
    dopłata roczna
o    Podstawowe i dodatkowe składki ze strony uczestnika i Zakładu Pracy
o    Podstawa wymiaru składek do PPK
o    Dziedziczenie środków z PPK
o    Kto będzie objęty PPK (krąg uczestników)?
o    W jaki sposób uczestnik może skorzystać ze zgromadzonych środków?
3.    PPK – obowiązki pracodawcy: 
o    Procedura tworzenia PPK – terminy przewidziane ustawą
o    Kolejne obciążenie budżetu pracodawcy
o    Zasady i kolejność obejmowania obowiązkiem tworzenia PPK przez kolejnych pracodawców – według stanu „zatrudnienia”
o    Jak wybrać właściwą i najlepszą Instytucję Finansową?
o    Obowiązek konsultacji z załogą przy wyborze Instytucji Finansowej
o    Obowiązki informacyjne i administracyjne dla pracodawcy – szereg nowych obowiązków dla działów płacowych, jak się przygotować, jak przygotować wzory oświadczeń i dokumentów
o    PPK z punktu widzenia podatków, możliwe zwolnienia, konsekwencje negatywne
o    PPK z punktu widzenia składek ZUS
o    Terminy wymagane prawem
o    Przekazywanie danych do Instytucji Finansowej
4.    PPK – prawa i obowiązki pracownika 
o    Jak się zapisać i jak wystąpić z PPK i jak często można zmienić zdanie?
o    Zmiana pracodawcy a PPK
o    Rozwód i dziedziczenie w PPK
o    Rozporządzenie środkami z PPK
o    Obowiązki informacyjne
5.    Koszty prowadzenia PPK
6.    Odpowiedzialność karna podmiotów zatrudniających i innych osób
7.    Portal PPK
8.    PPK – pytania i odpowiedzi

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.Miejsce przeprowadzenia kursu: ul. Kochanowskiego 18 33-300 Nowy Sącz

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

-doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,

-wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

-przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2017 r.).

Warunki płatności:

Płatnik zobowiązuje się do zapłaty za szkolenie w terminie ustalonym przez Organizatora.

Santander Bank O/Nowy Sącz 16 1910 1048 3000 2861 1121 0001

Informacja o kadrze

Wykładowca:  Łukasz Pietruk  Radca Prawny, ekspert w zakresie ochrony danych osobowych, wspólnik Kancelarii Radców Prawnych ukończona aplikacja radcowska OIRP Warszawa, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwent studiów podyplomowych “Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej w Praktyce”. W codziennej pracy świadczy usługi doradcze oraz prowadzi szkolenia dla instytucji prywatnych i publicznych z zakresu prawa administracyjnego. Posiada własne publikacje.  Szkolenia prowadzi od 2006 r
Bardzo wysoko oceniany przez uczestników. 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 18 441 00 42

e-mail: biuro@nowysacz.skwp.pl

Biuro czynne:
poniedziałek - piątek  9.00 - 15.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@nowysacz.skwp.pl

© 2024 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO