Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img PODATEK VAT 2019/2020 - UCHWALONE I PROJEKTOWANE ZMIANY

PODATEK VAT 2019/2020 - UCHWALONE I PROJEKTOWANE ZMIANY

Miasto:
Nowy Sącz
Data rozpoczęcia:
2019-11-20
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
330,- zł od osoby,
brak miejsc

"Podatek VAT 2019/2020 - uchwalone i projektowane zmiany"

Termin: 20.11.2019r godz. 9.30
Miejsce szkolenia: sala wykładowa SKwP O/Nowy Sącz ul. Kochanowskiego 18

Zakres tematyczny:

 1. Krótkie omówienie zmian w podatku VAT, które weszły w życie od 01.01.2019 i od 02.01.2019
  • Ulga na złe długi w wersji 2019 roku, ważne przepisy przejściowe ( Dz.U. 2244/2018)
  • Opodatkowanie bonów jednokrotnego użytku i bonów otwartych. ( Dz.U. 2433/2018)
  • Zmiany w procedurze MOSS – w zakresie świadczenia usług elektronicznych. (Dz.U.2433/2018)
  • Zmiany w zasadach wykreślania podatników z rejestru podatników VAT czynnych
 2. Kasy fiskalne 2019 – nowe regulacje, UCHWALONA USTAWA Z 15.03.2019, problemy praktyczne, wejście w życie 01.05.2019, rozporządzenia wykonawcze.
  • uchwalone zmiany w ustawie o VAT i rozporządzeniu w sprawie kas fiskalnych, warunków technicznych i zwolnień z obowiązku stosowania,
  • rodzaje kas fiskalnych na rynku i dopuszczalne terminy ich stosowania
  • nowe zasady ewidencjonowania obrotu w 2019 roku – kasy on line i kasy z elektronicznym i papierowym zapisem danych
  • czy i od kiedy obowiązek instalowania nowych urządzeń? – schemat wdrożenia
  • grupy podatników zobligowane do wymiany kas i konsekwencje w uldze z tytułu ponownej instalacji nowej kasy – od kiedy i na jakich warunkach?
  • system e-paragonów – od kiedy i jak będzie działać?
  • ulga z tytułu zakupu i wymiany urządzeń fiskalnych, nowe zasady zwrotu ulgi
  • nowe sankcje za brak stosowania kas fiskalnych, sankcje za brak przeglądów, nowe obowiązki serwisów kas fiskalnych
  • nowe zapisy rozporządzenia w sprawie stosowania kas fiskalnych
  • nowe obowiązki użytkowników kas w zakresie informacji o zasadach ich stosowania i matrycy stawek VAT stosowanych w kasach fiskalnych
  • przepisy przejściowe
 3. Uchwalona zmiana w zakresie obowiązku fakturowania elektronicznego – 18.04.2019
  • Nowa ustawa w zakresie fakturowania elektronicznego w przypadku zamówień publicznych – wejście w życie 18.04.2019 (Dz.U 2191/2018) – kogo dotyczy obowiązkowo, tworzenie konta na platformie, wystawianie faktur, przyjmowanie faktur.
 4. Uchwalona zmiana ( Dziennik ustaw 1018/2019) w zakresie rejestru podatników VAT czynnych i obowiązku regulowania zobowiązań poprzez zgłoszony rachunek bankowy – 01.09.2019
  • Kolejne uchwalone zmiany w zakresie zasad rejestracji podatników VAT, informacji ujawnianych w rejestrze prowadzonym przez KAS, sankcje za regulowanie zobowiązań na inny niż zgłoszony rachunek bankowy (wejście w życie 01.09.2019 i 01.01.2020)
   Konsekwencje w podatkach dochodowych i ordynacji podatkowej ( dziennik ustaw 1018/2019) – sygnalizacja problemu – wejście w życie 01.01.2020.
 5. Inne uchwalone zmiany w podatku VAT – wejście w życie 01.09.2019/ 01.11.2019/01.01.2019.
  • Zmiany ustawy VAT w zakresie fakturowania sprzedaży zaewidencjonowanej przy użyciu kasy fiskalnej oraz nowe sankcje z tym związane – 01.01.2020
  • zmiany w przepisach o fakturowaniu
  • nowe sankcje oraz nowe zobowiązania dodatkowe ( 15% i 100%) wejście w życie – 01.09.2019 i 01.01.2019
  • zmiany w art.113 – obowiązek rejestracji niektórych podatników w podatku VAT – 01.09.2019
  • zmiany (kolejne) w zasadach wykreślania podatników z rejestru VAT
  • nowy obowiązek zgłaszania remanentu likwidacyjnego
  • nowa uchwalona definicja „pierwszego zasiedlenia” budynku lub budowli
  • zmiany w zasadach wystawiania faktur przez rolników ryczałtowych i w prawie do odliczania podatku zryczałtowanego z takich faktur
 6. Sygnalizacja zmian w zakresie ewidencji VDEK – 04/2020 i 07/2020
  • zmiany w ewidencji VAT,
  • zmiany w deklaracjach,
  • projekt rozporządzenia w zakresie zawartości nowego JPK – VDEK
  • likwidacja załączników do deklaracji,
  • zmiany w sankcjach za błędy w JPK
  • zmiany w uldze na złe długi
  • zmiany w ustawie kodeks karny skarbowy
 7. Split Payment – zmiany od 01.11.2019
  • Split payment w praktyce po roku obowiązywania
  • Uchwalone zmiany w zakresie obowiązkowej procedury split payment zamiast procedury odwrotnego obciążenia oraz w kilku dodatkowych obszarach – wejście w życie 01.11.2019
  • nowy wykaz towarów i usług „wrażliwych” – załącznik numer 15
  • likwidacja załączników 11,13,14
  • likwidacja krajowej procedury odwrotnego obciążenia
  • likwidacja informacji VAT 27
  • zmiany w zakresie deklaracji kwartalnych
  • zmiany w zakresie fakturowania
  • jednolita transakcja czy jednolita wartość należności wynikająca z faktury
  • obowiązek prowadzenia rachunku firmowego dla niektórych podatników
  • sankcje dla sprzedawcy i kupującego za nie stosowanie obowiązkowego split payment
  • konsekwencje w ordynacji podatkowej i podatkach dochodowych ( 01.01.2020) – sygnalizacja problemu
  • nowe zapisy w obszarze możliwości używania środków zgromadzonych na rachunku VAT
  • nowe zapisy w zakresie zbiorczych przelewów
 8. Uchwalone zmiany w zakresie wiążącej informacji stawkowej i nowej matrycy stawek VAT – sygnalizacja problemu – wejście w życie 01.11.2019/01.04.2020
 9. Projekt zmiany ustawy o VAT – magazyn typu call off stock.
 10. Panel dyskusyjny.

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.Miejsce przeprowadzenia kursu: ul. Kochanowskiego 18 33-300 Nowy Sącz

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

-doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,

-wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

-przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2017 r.).

Warunki płatności:

Płatnik zobowiązuje się do zapłaty za szkolenie w terminie ustalonym przez Organizatora.

Santander Bank O/Nowy Sącz 16 1910 1048 3000 2861 1121 0001

Informacja o kadrze

Anna Kędzierska-Adamczyk

brak miejsc

Zapytaj o szkolenie

tel. 18 441 00 42

e-mail: biuro@nowysacz.skwp.pl

Biuro czynne:
poniedziałek - piątek  9.00 - 15.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@nowysacz.skwp.pl

© 2024 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO