Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ - ZMIANY PRZEPISÓW W 2020

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ - ZMIANY PRZEPISÓW W 2020

Miasto:
Olkusz
Data rozpoczęcia:
2020-01-21
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
330,- zł od osoby,
zapisz się

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.


Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych w tym konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.
Miejsce przeprowadzenia kursu: PSS Społem Olkusz II piętro Sala konferencyjna

 Godzina rozpoczęcia 9.00
 

Treści kształcenia:

Szczegółowy program kształcenia zostanie przesłany przez wykładowcę w późniejszym terminie

 

Metody pracy

 

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia

 

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
 - doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
 - wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
 - przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

 

Warunki zaliczenia kursu

 

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).


Informacja o kadrze

Wykładowca - Pracownik IS w Krakowie, ekspert z zakresu podatku dochodowego (PIT), doświadczony trener, długoletni współpracownik SKwP.

W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch. 


SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!
zapisz się
Zapytaj o szkolenie

tel./ fax 32 754-47-48,  530 684 181,
e-mail: olkusz@skwp.krakow.pl

Biuro czynne: 
Poniedziałek - piątek
Piątek 8.00 - 14.00
Sobota - nieczynne

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: olkusz@skwp.krakow.pl

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 032 754 47 48

e-mail: biuro@olkusz.skwp.pl

Biuro czynne:
poniedziałek - piątek 9.00 - 14.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@olkusz.skwp.pl

© 2024 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO