Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img PŁACE W PRAKTYCE - WARSZTATY PRAKTYCZNE

PŁACE W PRAKTYCE - WARSZTATY PRAKTYCZNE

Miasto:
Olkusz
Data rozpoczęcia:
2020-01-16
Typ:
kurs
Tryb:
do południa
Opłata:
540,- zł od osoby,
zapisz się

Szkolenie:  
 TRWA NABÓR !!!

PROMOCYJNA DWUDNIOWA AKCJA EDUKACYJNA. ROZPOCZĘCIE Z CHWILĄ ZEBRANIA 15 UCZESTNIKÓW


PŁACE W PRAKTYCE  16 GODZIN – WARSZTATY PRAKTYCZNE


Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

 

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.


ROZPOCZĘCIE  Z CHWILĄ ZEBRANIA GRUPY ( MINIMUM 15 UCZESTNIKÓW )
 
Treść szkolenia:


Omawiane będą zagadnienia :

Sporządzanie listy płac dla pracownika

Podstawa do wypłaty wynagrodzenia i zasiłków z ubezpieczenia chorobowego

Wynagrodzenie za część miesiąca

Ustalenie podstawy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy przy składnikach stałych i zmiennych przysługujących za różne okresy.

Ustalenie podstawy do naliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy przy składnikach stałych i zmiennych przysługujących za różne okresy.

Praktyczne warsztaty

Pytania uczestników


Metody pracy

 

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.


 
Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.


 
Warunki zaliczenia kursu

 

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr  5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2017 poz. 1632).
 
Informacja o kadrze


Wykładowca - Anna Kędzierska-Adamczyk 


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wspólnik w kancelarii doradztwa podatkowego. Wykładowca na studiach z zakresu podatków oraz wynagrodzeń. Trener z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników naszych kursów.


W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch.

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@olkusz.skwp.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!! biuro@olkusz.skwp.pl  tel./ fax 32 754-47-48 530-684-181
 

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 032 754 47 48

e-mail: biuro@olkusz.skwp.pl

Biuro czynne:
poniedziałek - piątek 9.00 - 14.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@olkusz.skwp.pl

© 2024 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO