Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img OBOWIĄZKI PŁATNIKÓW W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO (PIT) OD WYPŁACANYCH WYNAGRODZEŃ W 2019

OBOWIĄZKI PŁATNIKÓW W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO (PIT) OD WYPŁACANYCH WYNAGRODZEŃ W 2019

Miasto:
Olkusz
Data rozpoczęcia:
2019-11-27
Typ:
kurs
Tryb:
do południa
Opłata:
325,- zł od osoby,
zapisz się

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.


Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych w tym konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.
Miejsce przeprowadzenia kursu: PSS Społem Olkusz II piętro Sala konferencyjna

 Godzina rozpoczęcia 9.00
 

Treści kształcenia:

 

1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskiwanych przez pracowników świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w kraju i za granicą.
2. Obowiązki zakładów pracy w zakresie poboru zaliczek na podatek dochodowy.
- koszty uzyskania,
- ulga w podatku (PIT-2)
3. Zwolnienia przedmiotowe z art. 21 ustawy  
4. Opodatkowanie wynagrodzeń wypłaconych po ustaniu stosunku pracy.
5. Opodatkowanie przychodów z działalności wykonywanej osobiście z uwzględnieniem    wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i o dzieło.
6. Opodatkowanie wynagrodzeń ze stosunku pracy wypłaconych po śmierci pracownika. 
7. Opodatkowanie przychodów z działalności wykonywanej osobiście przez osoby zagraniczne. 
8. Opodatkowanie przychodów z tytułu działalności wykonywanej osobiście do 200 zł.
9. Opodatkowanie przychodów z praw majątkowych uzyskiwanych przez twórców z zastosowaniem 50% kosztów uzyskania przychodów.
10. Omówienie zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych od 1 sierpnia 2019 r. - zwolnienie z opodatkowania przychodów ze stosunku pracy i umów zlecenia osób do ukończenia 26 roku życia
- oświadczenia składane płatnikowi,
- świadczenia pieniężne i niepieniężne podlegające zwolnieniu,
- warunki konieczne do zastosowania zwolnienia,
- limit przychodu podlegającego zwolnieniu z opodatkowania.
11. Obliczanie zaliczki hipotetycznej w celu ograniczenia poboru i odprowadzenia składki zdrowotnej.
12. Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych od 1 października 2019 r
- nowe limity kosztów uzyskania przychodów,
- zmiana stawki podatkowej,
- zmiana dot. ulgi podatkowej,
- nowa skala podatkowa,
- limity roczne kosztów uzyskania przychodów.
13. Nowe formularze informacji podatkowych.
14. Ulga termo modernizacyjna – zasady jej stosowania. 
15.Pytania uczestników
 

 

Metody pracy

 

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia

 

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
 - doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
 - wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
 - przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

 

Warunki zaliczenia kursu

 

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).


Informacja o kadrze

 

Wykładowca - Specjalista , ekspert  I/S  w dziedzinie podatku dochodowego od osób fizycznych, trener, długoletni współpracownik SKwP cieszacy się uznaniem uczestników szkoleń . Wykładowca corocznej „Akcji Edukacyjnej – BILANS”

 

W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch. 


SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!
zapisz się
Zapytaj o szkolenie

tel./ fax 32 754-47-48,  530 684 181,
e-mail: olkusz@skwp.krakow.pl

Biuro czynne: 
Poniedziałek - piątek
Piątek 8.00 - 14.00
Sobota - nieczynne

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@olkusz.skwp.pl
 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 032 754 47 48

e-mail: biuro@olkusz.skwp.pl

Biuro czynne:
poniedziałek - piątek 9.00 - 14.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@olkusz.skwp.pl

© 2024 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO