Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img BILANS 2019. PODATKOWE I BILANSOWE ZAMKNIĘCIE ROKU

BILANS 2019. PODATKOWE I BILANSOWE ZAMKNIĘCIE ROKU

Miasto:
Olkusz
Data rozpoczęcia:
2019-11-21
Typ:
kurs
Tryb:
do południa
Opłata:
920,- zł od osoby,
zapisz się

4-dniowa 32 godzinna Akcja edukacyjna

BILANS 2019. PODATKOWE I BILANSOWE ZAMKNIĘCIE ROKU

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu oraz przygotowanie słuchaczy do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego firmy.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 32 godziny lekcyjne 

Szkolenie zostanie zorganizowane w formie 4 dniowej edukacji w okresie listopad/styczeń 2020r

Miejsce szkolenia: Sala Konferencyjna PSS SPOŁEM II piętro 32-300 Olkusz ul.K.K.Wielkiego 12


Terminy zajęć: 
21.11.2019r            godz. 10:00 -  Podatek  VAT    (8 godz.)
27.11.2019r            godz.   9.00 -  Podatek  PIT     (8 godz.)
13.01.2020r           godz.   9.00 -   Podatek CIT     (8 godz.)
16.01.2020r           godz.   9.00 -   Rachunkowość/Zamknięcie Roku  (8 godz.)

Uwaga !!!  Istnieje możliwość skorzystania z pojedyńczych modułów

Cena 1 modułu 325 zł /os


Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.


Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
    wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.


Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).

 

Warunki płatności i rezygnacji

Płatnik zobowiązuje się do zapłaty za szkolenie w terminie ustalonym przez Organizatora. 


Informacje o kadrze:

VAT oraz CIT - Wieloletni i cenieni wykładowcy problematyki związanej z podatkiem VAT, oraz podatkiem dochodowym od osób prawnych. Długoletni współpracownicy naszego Oddziału cieszący się dużym uznaniem uczestników szkoleń 

Ilona Bienias- biegły rewident prowadzi wykłady z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości. Autor i współautor wielu publikacji książkowych o tematyce związanej z podatkami i rachunkowością,wieloletni wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 

PIT - wybitny ekspert i specjalista w zakresie PDOF. Wieloletni pracownik organów skarbowych. 

W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!! olkusz@skwp.krakow.pl  tel./ fax 32 754-47-48 530-684-181

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 032 754 47 48

e-mail: biuro@olkusz.skwp.pl

Biuro czynne:
poniedziałek - piątek 9.00 - 14.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@olkusz.skwp.pl

© 2024 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO