BILANS 2019

Miasto:
Chrzanów
Data rozpoczęcia:
2019-11-15
Typ:
kurs
Tryb:
do południa
Opłata:
920,- zł od osoby,
zapisz się


BILANS 2019

 

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.


Podstawowym założeniem metodycznym AKCJI EDUKACYJNEJ BILANS jest poznanie praktycznych sposobów zastosowania korzystnych rozwiązań w zakresie opodatkowania i zasad sporządzania bilansu w praktyce.


Szkolenie obejmuje również odpowiedzi na pytania, inicjowanie dyskusji oraz prezentacja rozwiązań problemów wskazanych przez słuchaczy.


Cykl szkoleń organizowanych w okresie od listopada 2019 do stycznia 2020, adresujemy do kadry kierowniczej i pracowników finansowo – księgowych jednostek gospodarczych uczestniczących w sporządzaniu sprawozdań finansowych BILANS 2019.

Czas trwania kursu wynosi 32 godziny lekcyjne (4 dni) w tym konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.
Miejsce przeprowadzenia kursu: MOKSiR Chrzanów, ul. Broniewskiego 4, godzina rozpoczęcia 10.00
 

Informujemy, że w przypadku zgłoszenia uczestnika na całość akcji: BILANS 2019, koszt czterodniowego szkolenia wynosi 920,00 zł./os, przy zgłoszeniu 2 – ch osób z jednej firmy koszt szkolenia za osobę wynosi 900,00 zł.

UWAGA!
- Istnieje możliwość uczestnictwa w wybranych modułach (koszt uczestnictwa w jednym dniu kursu – 320,00 zł/os.)
- Na poszczególne moduły mogą zgłaszać się osoby z jednej firmy zamiennie. Więcej informacji pod numerem 530-684-274


Treści kształcenia:


Program  4-dniowego  szkolenia (łącznie 32 godzin zajęć)  obejmować  będzie  zagadnienia:

 

I.    Moduł podatkowy

 

1. Podatek od towarów i usług VAT  - 15 listopada 2019 r.

2. Podatek dochodowy od osób fizycznych – 28 listopada 2019 r.

3. Podatek dochodowy od osób prawnych – 9 grudnia 2019 r.
 

II.    Moduł rachunkowość

 

1.    Sporządzanie sprawozdania finansowego. Zamknięcie roku 2019. – 17 stycznia 2020 r.

 


Metody pracy


Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.


Efekty kształcenia


Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania


Warunki zaliczenia kursu

 

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).


Informacja o kadrze


Wykładowcami na kursie są wysoko kwalifikowani praktycy, biegli rewidenci, długoletni wykładowcy SKwP prowadzący coroczną Akcję Edukacyjną BILANS w Chrzanowie.

 

Sylwetki zawodowe wykładowców znajdują się na stronie internetowej www.skwp.krakow.pl 

 

W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch. 


SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 32 753 98 00,  530 684 274,
fax. 32 753 98 00

e-mail: biuro@chrzanow.skwp.pl

 

Biuro czynne:

 

Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 18.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@chrzanow.skwp.pl

© 2023 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO