Władze

Władzami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na szczeblu krajowym są:

a) Krajowy Zjazd Delegatów,
b) Zarząd Główny,
c) Główna Komisja Rewizyjna,
d) Główny Sąd Koleżeński.

Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Zobacz więcej

Zarząd Główny kieruje działalnością Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wybierany jest co 4 lata przez Krajowy Zjazd Delegatów. Zarząd wyłania ze swego grona prezydium zarządu. Zobacz więcej

W okresie od 2015 do 2018 roku Zarząd Główny  SKwP stanowią:

Prezydium Zarządu:

Prezes Franciszek Wala
Wiceprezes Jerzy Koniecki
Wiceprezes Teresa Cebrowska
Skarbnik dr Łukasz Górka
Sekretarz Ryszard Gorycki

Członkowie:

Mariusz Andrzejewski (członek O/O w Krakowie)
Jadwiga Architekt
Piotr Hans 
Aldona Kamela-Sowińska 
Anna Karmańska
Adam Kęsik
Waldemar Molenda
Rafał Wawrowski 

W skład Zarządu Głównego wchodzą również Prezesi Oddziałów Okręgowych:

Sabina Urbańska  prezes O/O w Bielsku-Białej
Stanisława Gudebska  prezes O/O w Bydgoszczy
Joanna Nowowiejska-Fedecka prezes O/O w Częstochowie
Zdzisław Gładki  prezes O/O w Elblągu
Jerzy Łopacki  prezes O/O w Gdańsku
Łukasz Drewniak  prezes O/O w Gorzowie Wlkp.
Andrzej Młynarczyk  prezes O/O w Katowicach
Halina Gąsior-Mikulska  prezes O/O w Kielcach
Danuta Buchowiecka  prezes O/O w Koszalinie
Łukasz Górka  prezes O/O w Krakowie
Władysław Iwanyniuk  prezes O/O w Legnicy
Stefan Czerwiński  prezes O/O w Lublinie
Bożena Wilk  prezes O/O w Łodzi
Jolanta Bocheńska  prezes O/O w Olsztynie
Sebastian Kuś  prezes O/O w Opolu
Wiktor Gabrusewicz  prezes O/W w Poznaniu
Janusz Czerwieniec  prezes O/O w Radomiu
Krzysztof Cieśla  prezes O/P w Rzeszowie
Teresa Kamińska  prezes O/O w Suwałkach
Stanisław Hońko  prezes O/O w Szczecinie
Jerzy Czechowicz  prezes O/O w Toruniu
Krystyna Urbaniak  prezes O/O we Włocławku
Zbigniew Luty  prezes O/D we Wrocławiu
Bolesław Tatarzycki  prezes O/O w Zielonej Górze

Główna Komisja Rewizyjna  jest powołana  do przeprowadzania kontroli działalności statutowej, gospodarczej i finansowej  Stowarzyszenia z punktu widzenia legalności, celowości, rzetelności i gospodarności. Zobacz więcej

Główny Sąd Koleżeński rozpatruje odwołania od orzeczeń okręgowych sądów koleżeńskich oraz sprawy przekazane mu przez okręgowe sądy koleżeńskie z wnioskiem o ich rozpatrzenie. Zobacz więcej

Skład osobowy na lata 2015 – 2018:

Główna Komisja Rewizyjna

Ewa Komorowska  przewodniczący
Agnieszka Czarnecka zastępca przewodniczącego
Tadeusz Pieniążek członek (z O/O w Krakowie)
Franciszek Plichta członek
Bożena Pustelnik członek

Główny Sąd Koleżeński

Andrzej Mucha przewodniczący
Stanisław Mierzejewski zastępca przewodniczącego
Elżbieta Bochenek  członek (z O/O w Krakowie)
Stanisław Capała członek
Irena Furmanek członek
Marek Mazur członek
Aneta Pożarowska członek

© 2022 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO