Sylwetki zawodowe wykładowców na kursie III stopnia

Sylwetki zawodowe wykładowców prowadzących zajęcia na kursie:

III stopień certyfikacji - Kurs dla kandydatów na głównego księgowego – pozom zaawansowany. 

Wykładowcy

ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA, RACHUNEK KOSZTÓW:

dr hab. Artur Hołda - profesor nadzwyczajny: Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Rachunkowości UEK oraz Kierownik Zakładu Zarządzania i Rachunkowości WSEI. Jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji (w tym o charakterze książkowym), które publikowały m.in.: „Rachunkowość”, „Monitor Rachunkowości i Finansów”, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, redaktor merytoryczny "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku" Wyd. CHBeck. Prowadzi szeroką współpracę z biznesem. Posiada certyfikat dyplomowanego księgowego  jak również ma kwalifikacje zawodowe Certyfikowanego Audytora ds. (systemów) Kontroli Wewnętrznych - CICA (Certified Internal Controls Auditor). Jest doświadczonym i długoletnim wykładowcą SKwP Oddział w Krakowie w zakresie rachunkowości finansowej i rachunku kosztów.

dr Bartłomiej Wrona - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, autor i współautor licznych publikacji naukowych, związany z praktyką zawodową. Jest doświadczonym i długoletnim wykładowcą SKwP Oddział w Krakowie w zakresie rachunkowości finansowej i rachunku kosztów.

mgr Natalia Kucharska - ekspert i doradca w zastosowaniu systemów IT do konsolidacji finansowej.
Biegły rewident, doradca podatkowy i doradca biznesowy, posiadający wieloletnie doświadczanie w sporządzaniu, analizie oraz badaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, w tym dla grup kapitałowych notowanych na giełdach w Warszawie, Londynie i Nowym Jorku.
Znakomicie rozumie potrzeby biznesowe polskich grup kapitałowych, w tym notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz procesy konsolidacji finansowej i zarządczej wymagające implementacji w narzędziach informatycznych.
Wykładowca z zakresu rachunkowości i podatków. Autor wielu publikacji i wystąpień z zakresu sprawozdawczości i rewizji finansowej. Współautor licznych publikacji oraz wystąpień na temat zastosowania informatyki w procesie konsolidacji i sprawozdawczości grup kapitałowych.


SPRAWOZDANIA FINANSOWE I ICH ANALIZA, PODSTAWY ZARZĄDZANIA FINANSAMI:

dr Katarzyna Łach - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, autorka i współautorka licznych publikacji naukowych. Ekspert oceniający biznes-plany w ramach projektu „Będę aktywnym przedsiębiorcą” współfinansowanego ze środków EFS, Jest doświadczonym i długoletnim wykładowcą SKwP Oddział w Krakowie w zakresie finansów na kursach o różnych poziomach.

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ:

dr Konrad Stępień doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego, autor i współautor licznych publikacji naukowych, związany z praktyką zawodową. Jest doświadczonym i długoletnim wykładowcą SKwP Oddział w Krakowie.

PRAWO I PODATKI:

mgr Zbigniew Miernik – członek zarządu biura rachunkowości i doradztwa podatkowego „Rejestr”. Przez 11 lat pełnił funkcję kierownika Działu Podatków Pośrednich Urzędu Skarbowego w Krakowie. Wykładowca w zakresie podatku VAT.

1. Wykładowca - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, były radca prawny Izby Skarbowej i Izby Celnej w Krakowie, absolwentka studiów doktoranckich nauk ekonomicznych Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Prawa Unii Europejskiej. Jest doświadczonym i długoletnim wykładowcą SKwP Oddział w Krakowie, jako wykładowca z:  prawa pracy, podatków kosztowych i podatku od czynności cywilno-prawnych, prawa UE oraz ustawy o ordynacji podatkowa i ustawy o kontroli skarbowej. 

2. Wykładowca - pracownik organów skarbowych, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i finansów oraz prawa podatkowego Unii Europejskiej, mgr ekonomii. Jest doświadczonym i długoletnim wykładowcą SKwP Oddział w Krakowie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

3. Wykładowca - magister ekonomii w zakresie finansów i bankowości. Jest doświadczonym i długoletnim wykładowcą SKwP Oddział w Krakowie w zakresie podatku VAT.

4. Wykładowca -absolwentka studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i finansów Akademii Ekonomicznej, magister prawa administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest doświadczonym i długoletnim wykładowcą SKwP Oddział w Krakowie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

5. Wykładowca- specjalista praktyk, magister ekonomii, absolwent studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i finansów oraz prawa podatkowego Unii Europejskiej. Długoletni pracownik organu kontroli skarbowej. Jest doświadczonym i długoletnim wykładowcą SKwP Oddział w Krakowie w zakresie podatku VAT.

6. Wykładowca - specjalista praktyk, magister prawa UJ, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i finansów, długoletni pracownik skarbowości, Jest doświadczonym i długoletnim wykładowcą SKwP Oddział w Krakowie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

ETYKA:

mgr Karolina Marzec-Balinow - magister finansów i rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego, magister edukacji filozoficznej i wiedzy o społeczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego. Wykładowca SKwP Oddział w Krakowie w zakresie etyki w rachunkowości i biznesie.

TECHNOLOGIA INFORMACJI

dr hab. Konrad Grabiński - doktor habilitowany nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. Autor i współautor licznych artykułów i publikacji naukowych literaturze branżowej. Jest doświadczonym i długoletnim wykładowcą SKwP Oddział w Krakowie.


Uwaga: Nazwiska osób wykładających w danej edycji kursu można poznać najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem kursu - w Dziale Szkolenia (nr telefonów SKwP O/O Kraków wew. 106,  107,  108,  112).  

© 2024 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO