Władze

Władzami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na szczeblu okręgowym są:

a) okręgowy zjazd delegatów,
b) zarząd oddziału okręgowego,
c) okręgowa komisja rewizyjna,
d) okręgowy sąd koleżeński.

Okręgowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą oddziału okręgowego. Zobacz więcej

Zarząd Oddziału Okręgowego w Krakowie kieruje działalnością Stowarzyszenia Księgowych na terenie Małopolski. Wybierany jest co 4 lata przez Okręgowy Zjazd Delegatów. Zarząd Oddziału wyłania ze swego grona prezydium zarządu oddziału. Zobacz więcej

Zarząd Oddziału Okręgowego wybrany w dniu 22.05.2019 r. na kadencję 2019-2022 stanowią:

Prezydium Zarządu:

Prezes - dr Łukasz Górka
Wiceprezes - Kazimierz Jarosz
Wiceprezes - dr Małgorzata Szulc
Skarbnik - Joanna Czyżycka
Sekretarz -  prof. UEK dr hab. Marcin Kędzor

Członkowie Zarządu:

Babara Gablankowska
dr Krzysztof Jonas
Karolina Marzec - Balinow
Urszula Prochwicz
Małgorzata Szwed
dr Paweł ZieniukW skład Zarządu Oddziału Okręgowego wchodzą również prezesi Zarządów Oddziałów tj.:

Maria Bil – Oddział Chrzanów
prof. UEK dr hab. Konrad Grabiński – Oddział Kraków
Regina Trepka – Oddział Olkusz
Marek Bułat – Oddział Nowy Sącz
Zbigniew Wypych – Oddział Nowy Targ
Jadwiga Jakubowska Babiarz – Odział Tarnów

Okręgowa komisja rewizyjna jest powołana do przeprowadzania kontroli działalności oddziału okręgowego oraz podległych mu jednostek organizacyjnych. Zobacz więcej

Okręgowy sąd koleżeński rozpatruje sprawy naruszenia prawa, statutu lub godności, zgłoszone przez organy lub członków Stowarzyszenia. Zobacz więcej

Skład osobowy na lata 2019 – 2022:

Okręgowa Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Stanisław Gładysz
Wiceprzewodniczący – Marian Palka
Członek – Bożena Pietrzyk
Członek –  Józef Ścisłowicz
Członek – Małgorzata Wojs


Okręgowy Sąd Koleżeński

Przewodniczący - Bernard Jarasz

Zastępca przewodniczącego - Maciej Gnela
Stanisława Góral-Żurawlew
Michalina Berlińska
Antonik Kurek

 

© 2023 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO