Sylwetki zawodowe wykładowców na kursie Kadry i płace

Sylwetki zawodowe wykładowców prowadzących zajęcia na kursie "Specjalista ds kadr i płac"

Wykładowcy

Prawo pracy

Wykładowca - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, były radca prawny Izby Skarbowej i Izby Celnej w Krakowie, absolwentka studiów doktoranckich nauk ekonomicznych Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Prawa Unii Europejskiej. Jest doświadczonym i długoletnim wykładowcą SKwP Oddział w Krakowie, jako wykładowca z:  prawa pracy, podatków kosztowych i podatku od czynności cywilno-prawnych, prawa UE oraz ustawy o ordynacji podatkowa i ustawy o kontroli skarbowej.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Wykładowca - absolwentka studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i finansów Akademii Ekonomicznej. Wieloletni pracownik organów skarbowych.  Jest doświadczonym i długoletnim wykładowcą SKwP Oddział w Krakowie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

mgr Ewa Wnęk -  absolwentka studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości zarządczej i controllingu Akademii Górniczo-Hutniczej. Zawodowo związana z Zakładem Ubezpieczeń społecznych. Długoletni wykładowca SKwP w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Lista Płac

Dr Witold Furman - doradca podatkowy, numer wpisu  11348, absolwent studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując jako księgowy i doradca  podatkowy w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych  zajmującym się także usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych.  Dodatkowo współpracuje ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce  o/Podkarpacki w Rzeszowie oraz SKwP w Krakowie jako wykładowca. Jest także adiunktem w  Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  oraz był wykładowcą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie.

PROGRAM "PŁATNIK"

 mgr Ewa Wnęk -  absolwentka studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości zarządczej i controllingu Akademii Górniczo-Hutniczej. Zawodowo związana z Zakładem Ubezpieczeń społecznych. Długoletni wykładowca SKwP w zakresie ubezpieczeń społecznych.

 


Uwaga: Nazwiska osób wykładających w danej edycji kursu można poznać najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem kursu - w Dziale Szkolenia (nr telefonów SKwP O/O Kraków wew. 106,  107,  108,  112).  

© 2024 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO