Sylwetki zawodowe wykładowców na kursie II stopnia

Sylwetki zawodowe wykładowców prowadzących zajęcia na kursie

II stopień certyfikacji - Kurs dla kandydatów na samodzielnego księgowego (bilansistę) - specjalistę ds. rachunkowości - poziom średniozaawansowany 

Wykładowcy

RACHUNKOWOŚĆ

dr Marcin Osikowicz - doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego i Krakowskiej Szkoły Wyższej, magister prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego Autor i współautor licznych artykułów i publikacji naukowych. Jest doświadczonym i długoletnim wykładowcą SKwP Oddział w Krakowie w zakresie rachunkowości.

dr Bartłomiej Wrona - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, autor i współautor licznych publikacji naukowych, związany z praktyką zawodową. Jest doświadczonym i długoletnim wykładowcą SKwP Oddział w Krakowie w zakresie rachunkowości finansowej i rachunku kosztów.

dr Paweł Zieniuk - biegły rewident, doktor nauk ekonomicznych, asystent w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, autor i współautor licznych publikacji naukowych i dydaktycznych z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej. Pracę naukowo - dydaktyczną łączy z praktyką zawodową, współpracuje z jednostkami audytorskimi, prowadzi własne biuro rachunkowe. Doświadczony wykładowca SKwP Oddział w Krakowie w zakresie rachunkowości.

PRAWO I PODATKI

dr Karolina Wyrwińska - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka studiów podyplomowych prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego. Uczestniczyła w projektach realizowanych w ramach Ośrodka Koordynacyjnego Szkół Praw Obcych UJ. Autorka i współautorka licznych artykułów, komentarzy i publikacji naukowych. Jest doświadczonym i długoletnim wykładowcą SKwP Oddział w Krakowie, jako wykładowca prawa gospodarczego.

mgr Zbigniew Miernik – członek zarządu biura rachunkowości i doradztwa podatkowego „Rejestr”. Przez 11 lat pełnił funkcję kierownika Działu Podatków Pośrednich Urzędu Skarbowego w Krakowie. Wykładowca w zakresie podatku VAT.

1. Wykładowca - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, były radca prawny Izby Skarbowej i Izby Celnej w Krakowie, absolwentka studiów doktoranckich nauk ekonomicznych Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Prawa Unii Europejskiej. Jest doświadczonym i długoletnim wykładowcą SKwP Oddział w Krakowie, jako wykładowca z:  prawa pracy, podatków kosztowych i podatku od czynności cywilno-prawnych, prawa UE oraz ustawy o ordynacji podatkowa i ustawy o kontroli skarbowej. 

2. Wykładowca - pracownik organów skarbowych, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i finansów oraz prawa podatkowego Unii Europejskiej, mgr ekonomii. Jest doświadczonym i długoletnim wykładowcą SKwP Oddział w Krakowie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

3. Wykładowca - magister ekonomii w zakresie finansów i bankowości. Jest doświadczonym i długoletnim wykładowcą SKwP Oddział w Krakowie w zakresie podatku VAT.

4. Wykładowca -absolwentka studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i finansów Akademii Ekonomicznej, magister prawa administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest doświadczonym i długoletnim wykładowcą SKwP Oddział w Krakowie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

5. Wykładowca- specjalista praktyk, magister ekonomii, absolwent studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i finansów oraz prawa podatkowego Unii Europejskiej. Długoletni pracownik organu kontroli skarbowej. Jest doświadczonym i długoletnim wykładowcą SKwP Oddział w Krakowie w zakresie podatku VAT.

ETYKA

mgr Karolina Marzec-Balinow - magister finansów i rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego, magister edukacji filozoficznej i wiedzy o społeczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego. Wykładowca SKwP Oddział w Krakowie w zakresie etyki w rachunkowości i biznesie.

Zagadnienia IT

dr Marcin Osikowicz - doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego i Krakowskiej Szkoły Wyższej, magister prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego Autor i współautor licznych artykułów i publikacji naukowych. Jest doświadczonym i długoletnim wykładowcą SKwP Oddział w Krakowie w zakresie rachunkowości.

Uwaga: Nazwiska osób wykładających w danej edycji kursu można poznać najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem kursu - w Dziale Szkolenia (nr telefonów SKwP O/O Kraków wew. 106,  107,  108,  112).  

i.

© 2024 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO