Strona główna img Stowarzyszenie img Okręgowy Zjazd Delegatów

Okręgowy Zjazd Delegatów

Okręgowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą oddziału okręgowego. Odbywa się on w terminie nieprzekraczającym pięciu miesięcy po upływie kadencji organów okręgowych (raz na 4 lata).  W Okręgowym Zjeździe Delegatów biorą udział z głosem stanowiącym

 • delegaci wybrani na zebraniach członkowskich
 • członkowie honorowi Stowarzyszenia należący organizacyjnie do danego oddziału.

Z głosem doradczym mogą brać udział:

 • członkowie władz oddziału okręgowego,
 • przedstawiciele władz naczelnych Stowarzyszenia,
 • zaproszeni goście,
 • przedstawiciele członków wspierających.

Okręgowy Zjazd Delegatów:

 1. podejmuje uchwały dotyczące zadań i programu działania władz oddziału okręgowego oraz jego jednostek organizacyjnych,
 2. rozpatruje wnioski przedstawione przez zarząd oddziału okręgowego, jednostki organizacyjne oraz delegatów na okręgowy zjazd, a także przez Zarząd Główny,
 3. rozpatruje ogólne i finansowe sprawozdania zarządu oddziału okręgowego,
 4. rozpatruje sprawozdania okręgowej komisji rewizyjnej i okręgowego sądu koleżeńskiego,
 5. udziela zarządowi oddziału okręgowego, na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej, absolutorium z jego działalności,
 6. określa liczbę oraz wybiera członków zarządu oddziału okręgowego, okręgowej komisji rewizyjnej i okręgowego sądu koleżeńskiego,
 7. wybiera delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.
© 2024 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO