Strona główna img Stowarzyszenie img KONKURS Z RACHUNKOWOŚCI DLA UCZNIÓW

KONKURS Z RACHUNKOWOŚCI DLA UCZNIÓW

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół
i Nauczyciele rachunkowości

 

W dniu 15.10.2019 r. odbyło się spotkanie organizacyjne XXIII edycji „Konkursu wiedzy z rachunkowości i finansów” dla uczniów szkół o profilu ekonomicznym w roku szkolnym 2019/2020.

W załączeniu przesyłamy notatkę zawierającą najważniejsze postanowienia organizacyjne tegorocznej edycji.

 

Zapraszamy do konkursu uczniów Państwa szkoły zainteresowanych tematyką rachunkowości i finansów.

 


Mając nadzieję, że Wasza szkoła przystąpi do konkursu - zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie ilości uczniów, którzy przystąpią do I etapu najpóźniej do dnia 15 listopada 2019 r. Informacja ta jest nam niezbędna w celu przygotowania i przesłania do Szkoły odpowiedniej ilości zestawów pytań.

 

Szczegóły konkursu znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.krakow.skwp.pl.

 

Serdecznie zapraszamy.

 

 

 

Z wyrazami szacunki i nadzieją na współpracę

dr Łukasz Górka, Prezes Zarządu
Włodzimierz Lurka, Dyrektor Biura Zarządu

 

Oddziału Okręgowego SKwP
w Krakowie


Notatka

 

ze spotkania w dniu 15.10.2018 r.

z przedstawicielami szkół biorących udział w 23 edycji
„Konkursu wiedzy z rachunkowości i finansów jednostek gospodarczych dla uczniów szkół o profilu ekonomicznym z terenu Małopolski”
w roku szkolnym 2019/2020

 

 

Ustalenia :

 

1. Zakres tematyczny konkursu obejmuje zagadnienia Ustawy o Rachunkowości
(z wyłączeniem zapisów dotyczących konsolidacji).

 

2. Terminy konkursu :

I etap (pisemny w szkołach)  -  10 grudnia 2019 r. (wtorek) godz. 1000.

Testy zostaną wysłane w terminie do 03.12.2019 r.

II etap (pisemny w O/O SKwP)   -  18 lutego 2020 r. (wtorek) godz. 1000  Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego 19.

Bezpośrednio po II etapie odbędzie się Finał (ustny) Konkursu i ogłoszenie wyników.

W finale uczniowie odpowiadać będą na jeden zestaw pytań. Zapewni to porównywalność odpowiedzi. W czasie odpowiadania jednego uczestnika, drugi będzie przygotowywał się do odpowiedzi w innej sali. Na przygotowanie ucznia jest 6 minut, na odpowiedź ustną jest 6 min. Uczeń przygotowujący się do odpowiedzi (bez Ustawy o Rachunkowości) otrzymuje kartkę z pieczątką SKwP na ewentualne notatki związane z odpowiedzią.

3. Do 15 listopada 2019 r. przekazana zostanie przez szkoły do SKwP informacja o ilości uczniów biorących udział w I etapie Konkursu.

4. Do 10 stycznia 2020 r. przekazane zostaną przez szkoły do SKwP imiona i nazwiska uczniów, którzy przeszli do II etapu Konkursu.

5. Do 17 stycznia 2020 r. podane zostaną do szkół ramy pytań finałowych.

6. Uczniowie, w czasie rozwiązywania tematów konkursowych mogą mieć na ławkach jedynie ustawę o rachunkowości.

7. Do zadań egzaminacyjnych dołączony zostanie wzorcowy plan kont.

8. Na salę, w której rozwiązywać będą testy i zadania sytuacyjne II etapu, uczniowie wchodzić będą bez telefonów komórkowych (komórki zdeponowane zostaną u nauczycieli
 – opiekunów uczniów)

9. Do Komisji Konkursowej pod przewodnictwem dra Łukasza Górki – Prezesa Zarządu O/O SKwP, wzorem lat ubiegłych, zaproszony zostanie laureat z poprzedniej edycji Konkursu oraz przedstawiciel Kuratora Oświaty w Krakowie. 

10. W dniu II etapu konkursu wygłoszone zostaną prelekcje dla nauczycieli
- opiekunów uczniów oraz dla uczniów przybyłych na Konkurs na temat wybranych zmian w podatku od towarów i usług.

 

Notatkę sporządziła:

 

Ewa Micherda

 

 

 

 

Kraków, dnia 15.10.2019 r.


Kraków - XXII edycja Konkursu wiedzy z rachunkowości  dla uczniów szkół średnich

 

W dniu 04.12.2018 r. odbył się szkolny etap 22 edycji Konkursu wiedzy z rachunkowości dla uczniów szkół średnich o profilu ekonomicznym z terenu Małopolski, organizowanego przez Oddział Okręgowy  w Krakowie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Do Konkursu przystąpiło 465 uczniów z 24 szkół. Drugi etap oraz finał konkursu odbył się 05.02.2019 r. w siedzibie Oddziału Okręgowego w Krakowie. Zakwalifikowały do niego  się 73 osoby, w postaci 2-4 osobowych drużyn. Ten etap konkursu obejmował część 1-szą pisemną, w której uczniowie odpowiadali na 40 pytań testowych i rozwiązywali 4 zadania sytuacyjne oraz część 2-gą - finał, w którym konkurowało ze sobą 7 uczniów o najwyższej punktacji. Finaliści konkursu odpowiadali ustnie na pytania zadawane przez Komisję. W tym roku po raz pierwszy organizowaliśmy Konkurs wspólnie z Partnerem – Wyższą Szkołą Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Dla uczestników II etapu konkursu oraz dla ich opiekunów Oddział Okręgowy zorganizował prelekcje na temat „Zmiany w dokumentacji kadrowej” którą wygłosiła Sędzina Maja Chodacka oraz prelekcję wygłoszoną przez Rektora WSEI dr. Stanisława Kowalskiego. Dużym uatrakcyjnieniem konkursu było to, że Partner przekazał drobne suweniry dla każdego uczestnika na I szkolnym etapie konkursu oraz nagrody dla finalistów.

Konkurs oceniała Komisja Konkursowa, którą  powołało Prezydium Zarządu O/O, w składzie: Prezes Zarządu O/O dr Łukasz Górka (przewodniczący) oraz członkowie: Włodzimierz Lurka (Skarbnik Zarządu O/O), dr Stanisław Kowalski (Rektor WSEI), Małgorzata Kolbusz (przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Krakowie), Karolina Marzec-Balinow (przewodnicząca Komisji ds. Młodzieży), dr Paweł Zieniuk (wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie) oraz Pani Gabriela Rzemińska, ubiegłoroczna laureatka konkursu.

Zwycięzcami 22-edycji konkursu zostali:

1 miejsce Sylwia Biel -  Zespół Szkół nr 3 w Bochni

2 miejsce Paulina Migacz - Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie

3 miejsce Katarzyna Figiel -   Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach

4 miejsce Filip Dyrlak -  Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie

4 miejsce Gabriela Sowa - Zespół Szkół nr 3 w Bochni

6 miejsce Karolina Sroka  - Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 w Krakowie

7 miejsce Emilia Szelegieniec -  Zespół Szkół nr 3 w Bochni.

Miejsca zajęte przez 3-osobowe drużyny ze szkół biorących udział w Konkursie wiedzy
z rachunkowości w roku szkolnym 2018/2019

 

Klasyfikacja 10 najlepszych Szkół

Lp.

Nazwa szkoły

Opiekun

punkty

1.

Zespół Szkół nr 3 w Bochni

Elżbieta Medej

417

 

2.

Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie

 

Justyna Serafin

 

393

3.

Zespół Szkół Techniczno– Ekonomicznych

w Myślenicach

 

Agnieszka Makselon-Kurek

380

4.

Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2
w Krakowie

Iwona Żurowska

354

5.

Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu

Urszula Pasiut

338

5.

Zespół Szkół nr 3 w Wadowicach

Wiesława Opyrchał

            338

 

6.

Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu

Alicja Krzypkowska

335

7.

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce

Ewa Kostecka

            312

 

8.

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie

Ewa Sacha

 

307

8.

Zespół Szkół im. Św. Kingi w Łącku

Sabina Gawro

 

307

9.

Zespół Szkół im. Bł. Ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie

Jonna Grzela

291

10.

Zespół Szkół w Niepołomicach

Justyna Dziadoń

285

 

Wszyscy finaliści konkursu oraz ich nauczyciele – opiekunowie otrzymali dyplomy oraz upominki – książki wydawane przez SKwP. Zdobywcy 3-ch pierwszych miejsc oraz ich opiekunowie otrzymali nagrody pieniężne. Natomiast Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki ufundowała dla zwyciężczyni - bezpłatny wstęp na pierwszy rok studiów, a jej opiekunka prawo bezpłatnego uczestniczenia w studiach podyplomowych.

Konkurs z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród uczniów i nauczycieli rachunkowości. Dla uczniów jest doskonałą okazją do pogłębienia i sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności w zawodzie księgowego. Jest także doskonałą formą popularyzacji Stowarzyszenia Księgowych w Polsce docierającą do większości szkół ekonomicznych w województwie małopolskim oraz integruje i skupia przy Stowarzyszeniu nauczycieli rachunkowości.

 


Informacja o   „Konkursie wiedzy z rachunkowości i finansów jednostek gospodarczych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu ekonomicznym”

z województwa małopolskiego - zorganizowanym  w roku szkolnym 2017/2018
przez Oddział Okręgowy SKwP w Krakowie (21 edycja konkursu).

 

      W dniu 14.12.2017 r. odbył się  szkolny etap 21 edycji Konkursu wiedzy z rachunkowości i finansów jednostek gospodarczych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu ekonomicznym z terenu Małopolski, organizowanego przez O/O w Krakowie. Do Konkursu przystąpiło 369 uczniów z 21 szkół. Drugi etap oraz finał konkursu odbył się 28.02.2018 r.
w siedzibie Oddziału Okręgowego w Krakowie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Zakwalifikowały do niego  się 53 osoby, w postaci 2-4 osobowych drużyn. Ten etap konkursu obejmował część 1-szą pisemną, w której uczniowie odpowiadali na 40 pytań testowych
i rozwiązywali 4 zadania sytuacyjne oraz część 2-gą - finał, w którym konkurowało ze sobą
7 uczniów o najwyższej punktacji. Finaliści konkursu odpowiadali ustnie na pytania zadawane przez Komisję.

Konkurs oceniała Komisja Konkursowa, którą  powołało Prezydium Zarządu O/O w składzie:  Urszula Prochwicz (przewodniczący) oraz członkowie: Karolina Marzec-Balinow, dr Paweł Zieniuk oraz Pani Izabela Grzesiak ubiegłoroczna laureatka konkursu..

Dla uczestników II etapu konkursu oraz dla ich opiekunów Oddział Okręgowy zorganizował prelekcje na temat „JPK-VAT”, które wygłosili:

- Ewa Oczko – straszy ekspert skarbowy

- Krzysztof Otrębski-Karaim – główny ekspert skarbowy

Do finału konkursu zakwalifikowało się 7 z 53 osób.

Zwycięzcami 21-edycji konkursu zostali jego finaliści, którzy zajęci następujące miejsca:

1 miejsce Gabriela Rzemińska  Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie

2 miejsce Aleksandra Rojewska  Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 w Krakowie

3 miejsce Julita Forczek  Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie

4 miejsce Justyna Kompreda  Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu

5 miejsce Kinga Kasperkiewicz Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie

6 miejsce Justyna Hebda  Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach

7 miejsce Anita Krzesiak Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie

 

Wszyscy finaliści konkursu oraz ich nauczyciele – opiekunowie otrzymali dyplomy oraz upominki – książki. Zdobywcy 3-ch pierwszych miejsc oraz ich opiekunowie otrzymali nagrody pieniężne.

 

 

Miejsca zajęte przez 3-osobowe drużyny ze szkół biorących udział w Konkursie wiedzy
z rachunkowości w roku szkolnym 2017/2018

Klasyfikacja 10 najlepszych Szkół

Lp.

Nazwa szkoły

Opiekun

punkty

1.

Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie

 

Justyna Serafin

422

 

2.

Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1
w Krakowie

Ewa Sacha

 

415

3.

Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2
w Krakowie

Iwona Żurowska

387

4.

Zespół Szkół Ekonomicznych
w Nowym Targu

Alicja Krzypkowska

 

376

5.

Zespół Szkół nr w Bochni

Elżbieta Medej

373

6.

Zespół Szkół Techniczno– Ekonomicznych

w Myślenicach

 

Agnieszka Makselon-Kurek

            363

 

7.

Zespół Szkół Hotelarsko – Turystycznych w Zakopanem

Danuta Larkowska

 

347

8.

Zespół Szkół im. Św. Kingi w Łącku

Sabina Gawro

 

            337

 

9.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzesku

Maria Góra

 

333

9.

Zespół Szkół nr 3 w Wadowicach

Wiesława Opyrchał

333

10.

Zespół Szkół Ekonomicznych w Gorlicach

Ewa Tutko

327

Konkurs, którego głównym celem jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania problematyką rachunkowości i finansów, cieszy się dobrą opinią i dużym zainteresowaniem.

 

 

Opracowanie: Biuro Zarządu O/O SKwP w Krakowie

Kraków, dn. 12.03.2018 r.

 

 

Informacja o   „Konkursie wiedzy z rachunkowości i finansów jednostek gospodarczych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu ekonomicznym”

z województwa małopolskiego - zorganizowanym  w roku szkolnym 2016/2017
przez Oddział Okręgowy SKwP w Krakowie

 

      W dniu 14.12.2016 r. odbył się  szkolny etap 20 edycji Konkursu wiedzy z rachunkowości i finansów jednostek gospodarczych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu ekonomicznym z terenu Małopolski, organizowanego przez O/O w Krakowie. Do Konkursu przystąpiło 367 uczniów z 19 szkół. Drugi etap oraz finał konkursu odbył się 23.02.2017 r.
w siedzibie Oddziału Okręgowego w Krakowie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Zakwalifikowało do niego  się 50 osób, w postaci 2-4 osobowych drużyn. Ten etap konkursu obejmował część 1-szą pisemną, w której uczniowie odpowiadali na 40 pytań testowych
i rozwiązywali 4 zadania sytuacyjne oraz część 2-gą - finał, w którym konkurowało ze sobą
7 uczniów o najwyższej punktacji. Finaliści konkursu odpowiadali ustnie na pytania zadawane przez Komisję.

Konkurs oceniała Komisja Konkursowa, którą  powołało Prezydium Zarządu O/O w składzie:  dr Łukasz Górka (przewodniczący) oraz członkowie: Andrzej Piwowarczyk, Paweł Zieniuk  oraz Pani Elżbieta Oleksy ubiegłoroczna laureatka konkursu. W pracach Komisji uczestniczyła także Pani Elżbieta Pałka przedstawicielka Kuratora Oświaty w Krakowie.

Dla uczestników II etapu konkursu oraz dla ich opiekunów Oddział Okręgowy zorganizował prelekcje na temat „Jednolitego Pliku Kontrolnego” które wygłosili: Pan Łukasz Seweryn i Pan Krzysztof Otrębski- Karaim.

Do finału konkursu zakwalifikowało się 7 z 50 osób.

Zwycięzcami 20-edycji konkursu zostali jego finaliści, którzy zajęci następujące miejsca:

1 miejsce Izabela Grzesiak  Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie

2 miejsce Dariusz Więcek  Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie

3 miejsce Karolina Czarczyńska  Zespół Szkół nr 3 w Olkuszu

3 miejsce Karol Radzik  Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie

4 miejsce Klaudia Broś  Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 w Krakowie

5 miejsce Małgorzata Joniec  Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 w Krakowie

 

Wszyscy finaliści konkursu oraz ich nauczyciele – opiekunowie otrzymali dyplomy oraz upominki – książki. Zdobywcy 3-ch pierwszych miejsc oraz ich opiekunowie otrzymali nagrody pieniężne.

 

 

 

 

Miejsca zajęte przez 3-osobowe drużyny ze szkół biorących udział w Konkursie wiedzy
z rachunkowości w roku szkolnym 2015/2016

Klasyfikacja 10 najlepszych Szkół

Lp.

Nazwa szkoły

Opiekun

punkty

1.

Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie

 

Justyna Serafin

365

 

2.

Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2
w Krakowie

Iwona Żurowska

 

357

3.

Zespół Szkół Nr 3 w Bochni

Elżbieta Madej

342

4.

Zespół Szkół Ekonomicznych
w Nowym Sączu

Monika Potoczek

 

321

5.

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce

Ewa Kostecka

296,5

6.

Zespół Szkół Techniczno – Ekonomicznych

w Myślenicach

 

Agnieszka Makselon-Kurek

            289

 

7.

Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1
w Krakowie

Ewa Sacha

 

279

8.

Powiatowy Zespół Szkół Ekonomiczno-  Gastronomicznych w Oświęcimiu

Anna Kamińska

 

            265

 

9.

Zespół Szkół im. bł.ks.Piotra Dańkowskiego w Jordanowie

Wioletta Klimaszewska

 

264

10.

Zespół Szkół Hotelarsko – Gastronomicznych w Zakopanem

Danuta Larkowska

242

 

Konkurs, którego głównym celem jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania problematyką rachunkowości i finansów, cieszy się dobrą opinią i dużym zainteresowaniem.

 

 

Opracowanie: Biuro Zarządu O/O SKwP w Krakowie

Kraków, dn. 01.03.2017 r.

 

Notatka

ze spotkania w dn

© 2024 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO