Profesjonalny Księgowy

Szanowni Państwo!


Członkowie naszej OrganizacjiNiecodzienną inicjatywą, do której pragniemy Państwa zaprosić to program wspierania rozwoju zawodowego Członków  SKwP zrzeszonych w Oddziale Okręgowym w Krakowie pod nazwą „Profesjonalny Księgowy”. Program ten jest nieodpłatną, wewnątrz-organizacyjną akcją umożliwiającą Członkom SKwP uzyskanie upustów na zadeklarowane towary i usługi świadczone przez Firmy skupione w tym Programie. Zadaniem organizatorów programu jest pozyskanie wśród Członków Wspierających - Firm, które zechciałyby udzielić upustów/rabatów Członkom SKwP – na oferowane przez te Firmy towary i usługi. Oddział Okręgowy SKwP jako organizator programu umieści na swojej stronie internetowej w części dostępnej dla Członków SKwP - ofertę informacyjną tych Firm wraz z linkami do ich stron internetowych. Tak, więc Program „Profesjonalny Księgowy”, ma na celu z jednej strony dać możliwość rozwoju zawodowego naszym Członkom, a z drugiej strony umożliwić Firmom – Członkom Wspierającym uczestniczącym w Programie (Partnerom) stałe przekazywanie informacji (na stronie internetowej O/O w części członkowskiej) o swojej ofercie handlowej wielu osobom.  Nadmieniamy, że obecnie w Oddziale Okręgowym w Krakowie obejmującym teren województwa małopolskiego – zrzeszamy około 2.000 Członków Zwyczajnych oraz prawie 400 Firm i Instytucji - Członków Wspierających. Głównym celem programu „Profesjonalny Księgowy”  jest pomoc w zapewnieniu wszechstronnego rozwoju zawodowego Księgowych - Członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.


Szczegóły Programu zawiera jego regulamin. Warunkiem przystąpienia do programu jako Partner jest wypełnienie stosownego oświadczenia. Wszelkie pytania dotyczące udziału w programie jako Partner lub Korzystający oraz w sprawie logowania - prosimy kierować do Sekretariatu O/Kręgowego - telefonicznie lub e-mailem.

 

Zapraszamy

REGULAMIN

OŚWIADCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO PROGRAMU

 

Ważna informacja dla Członków SKwP znajdujących się w ewidencji Oddziału Terenowego w Krakowie oraz 5-ciu pozostałych Oddziałów Terenowych.

W siedzibie O/O w Krakowie przy ul. Kazimierza Wielkiego 19 – jest do odbioru imienna KARTA CZŁONKOWSKA  z numerem ewidencyjnym. Za pomocą tego numeru można logować się na stronie internetowej O/O w celu „wejścia” do Programu „PROFESJONALNY KSIĘGOWY” lub do skorzystania z innych informacji zastrzeżonych tylko dla Członków Stowarzyszenia. 

Członkowie SKwP znajdujący się w ewidencji Oddziałów Terenowych  w: Chrzanowie, Olkuszu, Nowym Sączu, Nowym Targu i Tarnowie – mogą odebrać swoje KARTY CZŁONKOWSKIE w siedzibach tych Oddziałów. 

© 2023 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO