Strona główna img Stowarzyszenie img Główny Sąd Koleżeński

Główny Sąd Koleżeński

Główny Sąd Koleżeński jest jednym z organów naczelnych władz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Składa się z siedmiu członków wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów. Sąd wybiera ze swego składu przewodniczącego i jego zastępcę.
Główny Sąd Koleżeński rozpatruje odwołania od orzeczeń okręgowych sądów koleżeńskich oraz sprawy przekazane mu przez okręgowe sądy koleżeńskie z wnioskiem o ich rozpatrzenie.
Zasady i tryb postępowania Głównego Sądu Koleżeńskiego określa Regulamin działania sądów koleżeńskich, uchwalony przez Krajowy Zjazd Delegatów.

© 2024 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO