Strona główna img Stowarzyszenie img Certyfikacja zawodu księgowego img Ustawiczne doskonalenia zawodowe D-K

Ustawiczne doskonalenia zawodowe D-K

Dyplomowani Księgowi od następnego roku po uzyskaniu tytułu są obowiązani do ustawicznego doskonalenia zawodowego – zgodnie z przyjętymi przez Zarząd Główny SKwP  uchwałami, które zamieszczone są w całości na stronie internetowej http://www.dk.skwp.pl/Ustawiczne,doskonalenie,zawodowe,9694.html .


Osoby legitymujące się tym tytułem i wykonujący zawód są obowiązani podnosić swoje kwalifikacje  poprzez  ustawiczne doskonalenie zawodowe i składać o tym informację (najlepiej w formie elektronicznej) do macierzystego Oddziału Okręgowego w terminie do 31 stycznia następnego roku. W ciągu trzyletniego cyklu ustawicznego doskonalenia - Dyplomowany Księgowy musi przejść 120 godzin szkoleń, z czego 60 (po 20. w każdym roku z cyklu) należy udokumentować zaświadczeniem o ukończeniu odpowiedniego szkolenia.

© 2024 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO