Rada Pracodawców

W ramach systemu certyfikacji zawodu księgowego powołana została przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Rada Pracodawców, która spełnia funkcje opiniodawcze i doradcze na rzecz władz Stowarzyszenia w trosce o wysokie kwalifikacje osób wykonujących zawody związane z rachunkowością. Rada ta realizuje swoje funkcje w szczególności przez:

 • opiniowanie założeń organizacyjno-programowych dla poszczególnych stopni kwalifikacyjnych certyfikacji zawodu księgowego,
 • opiniowanie rozwiązań w zakresie systemu ustawicznego doskonalenia zawodowego,
 • inspirowanie nowych kierunków kształcenia księgowych,
 • bieżącą współpracę w zakresie promocji i podnoszenia rangi dyplomowanego księgowego.


W skład Rady wchodzą przedstawiciele reprezentujący pracodawców zatrudniających osoby zajmujące się rachunkowością, w tym:

 1. stowarzyszeń pracodawców oraz innych organizacji zawodowych i biznesowych,
 2. jednostek świadczących usługi w zakresie rachunkowości,
 3. firm audytorskich, oraz przedstawiciele:
  • praktyków,
  • pracowników nauki,
  • dydaktyków rachunkowości.
© 2024 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO