Strona główna img Stowarzyszenie img Certyfikacja zawodu księgowego img Główna Zawodowa Komisja Egzaminacyjna

Główna Zawodowa Komisja Egzaminacyjna

Przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia powołana została 15 osobowa Główna Zawodowa Komisja Egzaminacyjna, której celem jest przede wszystkim ustalanie szczegółowych programów egzaminów, ustalanie zasad weryfikacji wniosków kandydatów na dyplomowanych księgowych (kandydaci), weryfikowanie wniosków kandydatów  w sprawie dopuszczenia do egzaminów po przejściu ścieżki edukacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce lub w trybie eksternistycznym, czy też okresowego zawieszenia (przerwania) i wznowienia (kontynuowania) postępowania kwalifikacyjnego oraz podejmowanie odpowiednich decyzji w tym zakresie.

W kompetencji Komisji jest całościowe opracowanie organizacyjne egzaminu od ustalenia warunków organizacyjnych i trybu przeprowadzania egzaminów, przygotowywania zadań egzaminacyjnych i opracowywania wzorców prawidłowych odpowiedzi oraz ich oceny (punktacji) poprzez powołanie zespołów przeprowadzających egzamin, opracowanie harmonogramów egzaminów, do przeprowadzania egzaminów i ogłaszanie wyników oraz rozpatrywania ewentualnych odwołań. Komisja będzie także zajmowała się weryfikacją dokumentów stanowiących podstawę do uzyskania tytułu i wpisu na listę dyplomowanych księgowych.

© 2024 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO