Strona główna img Stowarzyszenie img Certyfikacja zawodu księgowego

Certyfikacja zawodu księgowego

Podstawowym zadaniem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce jest kształtowanie zawodów związanych z rachunkowością według standardów międzynarodowych, a także stwarzanie warunków zapewniających członkom Stowarzyszenia i innym osobom zajmującym się rachunkowością możliwość uzyskania wysokich kwalifikacji zawodowych. Realizując powyższy cel Stowarzyszenie Księgowych w Polsce wprowadza system certyfikacji zawodu księgowego.

Przez certyfikację zawodu księgowego rozumie się poświadczenie, sprawdzonych w trybie egzaminów, kwalifikacji osób przygotowanych do wykonywania zawodów związanych z rachunkowością.  

Certyfikacja zawodu księgowego w ramach ścieżki edukacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce obejmuje cztery poziomy kształcenia, których zakończenie wynikiem pozytywnym stanowi podstawę potwierdzenia kwalifikacji określonego stopnia i wydania dokumentu na tytuł:

stopień I   – księgowy

stopień II  – specjalista ds. rachunkowości

stopień III – główny księgowy

stopień IV – dyplomowany księgowy

Realizowanie programów w czterostopniowej ścieżce edukacyjnej oznacza, że treści kształcenia ułożone są zgodnie z zasadą stopniowania trudności. Kandydat na słuchacza kursów powinien podjąć kształcenie od I do IV stopnia. Jeżeli słuchacz decyduje się rozpocząć kurs np. od II stopnia certyfikacji,  to we własnym zakresie uzupełnia program kursu I stopnia. Zwracamy uwagę, że wymagania wstępne dla słuchaczy zawarte w ofercie programowej jasno to precyzują. Nazwa kursu także wskazuje na jakim poziomie realizowane są treści kształcenia: poziom podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany, ekspercki.


Potwierdzenie kwalifikacji w zawodzie księgowego na poziomach I, II i III kształcenia, następuje na podstawie pozytywnych wyników egzaminów przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne, działające w oddziałach Okręgowych Stowarzyszenia, będących organizatorami kursów. Egzaminy na dyplomowanych księgowych przeprowadzała będzie Główna Zawodowa Komisja Egzaminacyjna powołana przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia.

W ramach systemu certyfikacji zawodu księgowego powołana została przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Rada Pracodawców, która spełnia funkcje opiniodawcze i doradcze na rzecz władz Stowarzyszenia w trosce o wysokie kwalifikacje osób wykonujących zawody związane z rachunkowością.

Więcej o dyplomowanym księgowym >>

Więcej o Głównej Zawodowej Komisji Egzaminacyjnej >>

Więcej o Radzie Pracodawców >>

Pobierz uchwały i regulaminy Zarządu Głównego w zakresie certyfikacji >>

Pobierz wnioski niezbędne w procesie ubiegania się o tytuł „dyplomowanego księgowego” >>

Dlaczego certyfikacja?

  • Wymogi rynku związane z potrzebą wysokiej jakości sprawozdań finansowych przygotowywanych przez fachowe i wykształcone kadry księgowych.
  • Wprowadzenie nowoczesnej ścieżki rozwoju zawodowego zakończonej tytułem „dyplomowany księgowy”.
  • Umożliwienie potwierdzenia posiadanych kwalifikacji uznanymi na rynku certyfikatami.
  • Umocnienie rangi profesji księgowego i dostosowanie do rozwiązań międzynarodowych.  WNIOSEK DO KOMISJI EGZAMINACYJNEJ  
Uchwały i regulaminy Zarządu Głównego w zakresie certyfikacji    
Wnioski niezbędne w procesie ubiegania się o tytuł „dyplomowanego księgowego”    

© 2024 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO