Strona główna img Rewolucja w podatku VAT w 2014 r. - zapraszamy na kursy i szkolenia

Rewolucja w podatku VAT w 2014 r. - zapraszamy na kursy i szkolenia

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług  (VAT) na 2014 r.


Od 1 stycznia 2014 r. wchodzą w życie najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług (zwanego podatkiem VAT), które wymagają całkowicie nowego podejścia do większości zasad tego podatku. Z najistotniejszych zmian to:
- nowy sposób określania podstawy opodatkowania,
- inne (niż dotychczas) zasady ustalania obowiązku podatkowego,
- reforma zasad odliczania podatku naliczonego.

Funkcjonowanie i rozliczanie podatku od towarów i usług opiera się na 4 głównych zasadach: pierwsza - czynności podlegające opodatkowaniu i podatek należny, druga - podatek naliczony obniżający kwotę podatku należnego, trzecia – moment powstania obowiązku podatkowego, czwarta – podstawa opodatkowania.
Od 2014r. zmianie ulegają przepisy ustawy o podatku od towarów i usług dotyczące trzech z czterech zasad funkcjonowania i rozliczania podatku VAT.
1. Nowe zasady ustalania obowiązku podatkowego (m.in. nowa zasada ogólna, nowelizacja szczególnych momentów powstania obowiązku podatkowego, czynności z odwrotnym obciążeniem, świadczenia o charakterze okresowym i ciągłym).
2. Podstawa opodatkowania nowe regulacje (m.in. nowa definicja i elementy tworzące podstawę opodatkowania, obniżenie podstawy opodatkowania).
3. Zmiany zasad odliczania podatku naliczonego (m.in. moment powstania prawa do doliczenia podatku naliczonego, prawo do odliczenia, a data otrzymania faktury, prawo do odliczenia z faktur zaliczkowych, nowe regulacje w zakresie podatku naliczonego przy WNT, prawo do odliczenia, samochody, paliwo).
4. Faktury – nowe terminy wystawiania faktur; podmioty obowiązane do wystawiania faktur; zakres przedmiotowy faktury; katalog danych, które winna zawierać faktura.
5. Zaliczka w eksporcie towarów – nowe rozliczenie.
6. Likwidacja towarów używanych – nowe zasady zwolnienia od podatku.
7. Zwolnienia podmiotowe nowe regulacje.
W związku z powyższymi zmianami przygotowaliśmy dla Państwa szereg jednodniowych szkoleń dokształcających, które możecie wybrać w zakładce „Terminy szkoleń i kursów”,
a także oferujemy specjalny 32-godzinny kurs „Podatek VAT od A do Z”, którego zajęcia prowadzone będą popołudniami, 2 razy w tygodniu i przez wybitnego specjalistę z zakresu podatku VAT (pracowniku Urzędu Kontroli Skarbowej)
Kurs „Podatek VAT od A do Z”  skierowany do osób, które:
- choć znali „stary” VAT - chcą poznać i zrozumieć nowe zasady jego funkcjonowania
- lub chcą poznać  i nauczyć się tego podatku od podstaw.

Na kursie będziecie Państwo mieli możliwość  poznać:
- zasady funkcjonowania podatku od towarów i usług,
- czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT,
- sposób i warunki opodatkowania obrotu krajowego i zagranicznego,
- dowiedzieć się kiedy deklarować podatek i jak ustalać podstawę opodatkowania,
- zasady i terminy odliczania podatku naliczonego.
 
Czego nauczy się uczestnik kursu:
- Pozna zasady funkcjonowania podatku od towarów i usług,
- Dowie się kto jest podatnikiem podatku VAT,
- Nauczy się jakie warunki muszą być spełnione dla poszczególnych czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT,
- Nauczy się prawidłowo ustalać podstawę opodatkowania oraz określać moment powstania obowiązku podatkowego,
- Będzie potrafił ustalić miejsce dostawy towarów oraz miejsce świadczenia usług,
- Pozna zasady i terminy odliczania podatku naliczonego,
- Pozna wymogi dokumentacyjno sprawozdawcze.

Uwaga: Treści nauczania na kursie i na szkoleniach uwzględniają stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2014 r.

Dodatkowych informacji nt. przygotowanych szkoleń udzielają Pracownicy Działu Szkolenia.

Zapraszamy

© 2024 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO