Strona główna img Oddziały img Oddział w Krakowie

Oddział w Krakowie

Biuro Oddziału Terenowego czynne jest: poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. od 8:00-14:00, wtorki w godz. od 12:00-18:00 ul. Kazimierza Wielkiego 19 30-074 Kraków adres e-mail: terenowy@krakow.skwp.pl

Zarząd Oddziału Terenowego w Krakowie po Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Oddziału Terenowego w Krakowie, które odbyło się w dniu 26 luty 2019 r., ukonstytuował się w następującym składzie:

Prezes – prof. UEK dr hab. Konrad Grabiński

Sekretarz – Sylwia Szajna

Skarbnik – Krystyna Krzyżak

członek Zarządu – Urszula Krempa

członek Zarządu – Sławomir Szuba

Sprawy dotyczące działania Oddziału Terenowego prosimy kierować do Prezesa Oddziału pod adres: terenowy@krakow.skwp.pl

 

Prelekcje

Wszystkich Członków SKwP zapraszamy na najbliższe prelekcje:

 

„Restrukturyzacja podmiotów powiązanych w świetle zmiany przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych od.01.01.2019r.”

Dnia 26.11.2019 r. (wtorek)  godz. 16.00

Wykład poprowadzi: Pani Anita Pucko

 


POPRZEDNIE PRELEKCJE:

„Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019/2020”

Dnia 22.10.2019 r. (wtorek)  godz. 16.00

Wykład poprowadzi: Pan Patryk Mruk

 

„Podatek u źródła”

Dnia 18.06.2019 r. (wtorek)  godz. 16.00

Wykład poprowadzi: Pan Sławomir Szuba

 

”Ustawowe obowiązki i procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy”

 

Dnia 16.04.2019 r. (wtorek)  o godz. 16.00

 

Wykład poprowadzi: Pan Tomasz Gzela

 

 

„Odwrócone opodatkowanie o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 4,5,6,7,8 ustawy o VAT”

Dnia 26.03.2019 r. (wtorek)  godz. 16.00

Wykład poprowadzi: Pan Zbigniew Miernik

 

„Jak usprawnić i zautomatyzować proces konsolidacji statutowej i zarządczej ( typowe problemy w konsolidacji, konsolidacja - przykłady dobrych praktyk, implementacja procesu w oprogramowaniu do konsolidacji firmy IBM)”

Dnia 19.02.2019 r. (wtorek)  godz. 16.00

Wykładowcy: Pani Natalia Kucharska;  Pan  Adam Kucharski

 

„Zmiany w ZUS od 1 stycznia 2019 r.”

29 styczeń 2019 r. (wtorek) o godz. 16.00

Wykład poprowadzi: Pani Ewa Wnęk

 

„Leasing w podatkach”

13 grudzień 2018 r. o godz. 16.00    I grupa (czwartek)

18 grudzień 2018 r. o godz. 16.00   II grupa (wtorek)

Wykładowca: Pan Maciej Rychlicki

 

”Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy prawne”

18 września 2018  r. (wtorek)  o godz. 16.00

Wykład poprowadzi: Pan Artur Baranowski

 

„Kontrola podatkowa i celno-skarbowa”

20 marzec 2018 r (wtorek) godz.16.00

Wykład poprowadzi: dr Witold Furman

 

„Polityka w zakresie rachunkowości w świetle JPK”

27 marzec 2018 r. o godz. 16.00    I grupa (wtorek)

29 marzec 2018 r. o godz. 16.00   II grupa (czwartek)

Wykład poprowadzi: mgr Ilona Bienias

 

„Podatek PIT - rozliczenie roczne”

20 luty 2018 r (wtorek) godz.16.00

Wykład poprowadzi: W.Furman; J.Maternia

 

"Jednolity plik kontrolny - wtorki z JPK „

23 styczeń  2018 r. (wtorek) o godz. 16.00 
Wykład poprowadzi: pracownik Izby Administracji Skarbowej

 

„Środki trwałe według nowego KSR11”

Wykład poprowadzi: dr Danuta Krzywda

12  grudzień   2017 r. |wtorek| o godz. 16.00

 

„Leasing finansowy czy operacyjny - podstawowe różnice”

Wykład poprowadzi: mgr Ilona Bienias

12 wrzesień 2017 r.|wtorek|- godz. 16.00 

 

„Zmiany w przepisach emerytalnych od 1 października 2017 roku.” 

Wykład poprowadzi: mgr  Dorota Ufir

22 sierpień 2017 r. |wtorek| - godz. 16.00 

 

„Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakładzie pracy”

Wykład poprowadzi: dr Witold Furman

11.05.2017 r. |czwartek| - godz. 16.00

 

„Regulacje dotyczące ochrony danych osobowych”

Wykład poprowadzi:Pan Artur Baranowski

23.05.2017 r. |wtorek| - godz. 16.00

Tematyka prelekcji obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Zbieg ubezpieczeń społecznych.
  2. Aktualne zasady przyznawania i wypłaty zasiłków macierzyńskich.
  3. Prawo do emerytury od 1 października 2017 r.

oraz odpowiedzi na pytania z całego zakresu ubezpieczeń społecznych.

 Prelekcję podprowadzi: mgr Dorota Ufir - główny specjalista-analityk w Wydziale Kontroli Płatników Składek ZUS Oddział w Krakowie.

04.04.2017 |wtorek| - godz 16.00

 

"Wycena kontraktów długoterminowych w praktyce, w tym niebezpieczeństwo „manipulacji” kosztami i przychodami”

28.03.2017  (wtorek) o godz. 16.15 - Wykład poprowadzi:   Pan Grzegorz Bober 

 

"Umowy zlecenia - zasady ustalania obowiązku ubezpieczeń społecznych"

Wykładowca:   mgr  Ewa Wnęk  

I grupa 31 stycznia 2017 r. (wtorek) o godz. 16.00

 II grupa 7 luty 2017 r. (wtorek) o godz. 16.00

 

"Jednolity Plik Kontrolny” 

Wykładowca: dr Witold Furman

I grupa -  22 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 16.oo;          

II grupa -  3 stycznia 2017 r. (wtorek) o godz. 16.oo 

Czas prelekcji: 3 godziny

 

"Zmiany w inwentaryzacji  drogą spisu z natury, wprowadzone stanowiskiem Komitetu Standardów Rachunkowości"

13.12.2016 r. (wtorek) godz. 16.00

Wykład poprowadzi: mgr Ilona Bienias

 

"Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce"

22 listopad  2016 r. (wtorek) o godz. 16.00 

Wykład poprowadzi: Artur Baranowski

 

"Wybrane zagadnienia dotyczące rozliczenia deklaracji VAT"

Wykład poprowadzi: Zbigniew Miernik

I grupa - 25 październik 2016  /wtorek/ godz. 16.00

II grupa - 27 październik 2016 /czwartek/ godz. 16.00

 

"Rozwiązanie stosunku pracy"

 20.09.2016 r. (środa) godz. 16.00 - Wykład poprowadzi: Artur Baranowski

 

"Koszty firmowe w podatku dochodowym od osób fizycznych  ".

 21.06.2016 r. (wtorek) godz. 16.00 - Wykład poprowadzi: mgr Bernard Jarasz

 

"Nowelizacja prawa zamówień publicznych"

17.05.2016 r. (wtorek ) godz. 16.00 -  Wykład poprowadzi mgr Maciej Gnela

 

„Nowa ewidencja kosztów i przychodów od 1.01.2016 r. dla wybranych jednostek”

15.03.2016 r. (wtorek ) godz. 16.00 -  Wykład poprowadzi mgr Bernard Jarasz.

 

„Problemy w rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych” 

 05.04.2016 r. (wtorek) godz. 16.00 -  Wykład poprowadzi dr Witold Furman.

 

"Wszystkie zagrożenia występujące przy wypełnianiu deklaracji VAT-7   - od 01.01.2016"

 Wykład poprowadzi: Zbigniew Miernik

I grupa –   16  luty 2016  /wtorek/ godz. 16.00

II grupa –  23  luty 2016  /wtorek/ godz. 16.00

 

"Aktualności w prawie pracy, zmiany wchodzące w życie w 2016 roku"

26 styczeń 2016  r.  /wtorek/ godz. 16.15

Wykład poprowadzi mgr Maja Chodacka.

 

Obciążenia VAT, w tym tzw. VAT odwrócony jako narzędzie przeciwko wyłudzeniom tego podatku”

 I grupa -   8 grudzień 2015 godz.16.oo /wtorek/ godz. 16.00

 II grupa - 15 grudzień 2015 godz.16.oo /wtorek/ godz. 16.00

Wykład poprowadzi mgr Wojciech Prawdzic-Lewandowski.

 

„Elektroniczne zwolnienia lekarskie – E-ZLA"

24 listopada 2015 r. /wtorek/ godz. 16.00 

Wykład poprowadzi Pani Ewa Wnęk.

 

„Współczesne rodzaje oszustw podatkowo-księgowych a odpowiedzialność etyczna i karno-skarbowa służb finansowych”

27 październik  2015 r. /wtorek/ godz. 16.20 

Wykład poprowadzi dr Witold Furman.

 

Czas pracy” 

29 wrzesień  2015 r. /wtorek/ godz. 16.00

Wykład poprowadzi mgr Maja Chodacka

 

Prowadzenie rachunkowości i sporządzanie uproszczonej sprawozdawczości za 2014 r. przez jednostki mikro oraz niektóre jednostki nie będące spółkami handlowymi, nie prowadzące działalności gospodarczej/po zmianach ustawy o rachunkowości w 2014 r."

23 czerwiec 2015 r. /wtorek/ godz. 16.00 - Wykład poprowadzi: mgr Bernard Jarasz

 

"PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych"

24.03.2015 r. /wtorek/ godz. 16.00 -Wykład poprowadzi: dr Witold Furman

 

"Zamknięcie roku"

 18.11.2014 r./wtorek/ godz. 16.00 - Wykład poprowadzi: dr Jerzy Hejnar

 

„FINANSOWANIE ROZWOJU FIRMY  ZE  ŚRODKÓW UE”

28.10.2014  r. /wtorek/ godz. 16.00 - Wykład poprowadzi: Andrzej Sokołowski

 

"Zwolnienie ze składek ZUS i podatku (po zmianie przepisów) - delegacje służbowe i inne należności na rzecz pracowników".

16.09.2014 r.  /wtorek/ godz. 16.00  -  Wykład poprowadzi: mgr Bernard Jarasz 

 

„Konsekwencje podatkowe i karnoskarbowe błędnego rozliczenia podatku VAT”

6 maj 2014 r. /wtorek/ godz. 16.oo - Wykład poprowadzi:  mgr Tomasz Gzela.

 

"Płatnik 9.01.001  -  zmiany w programie"

22 kwiecień  2014 r. /wtorek/ godz. 16.oo    -   Wykład poprowadzi: mgr Ewa Wnęk 

 

 

 

Składki Wszystkich członków, którzy zalegają z opłatą składek za rok bieżący - prosimy o wpłatę składki, zgodnie ze złożoną deklaracją. Wysokość składki członkowskiej dla członków zwyczajnych wynosi - 24,00 zł/rok. Dla emerytów i rencistów - 12,00 zł/rok.

 

Składka Członka Wspierającego wynosi min. 150,00 zł/rok.

 

Pragniemy przypomnieć, iż kwota uzyskana ze składek członkowskich umożliwia Stowarzyszeniu świadczenie działalności statutowej w formie nieodpłatnego organizowania prelekcji, konsultacji zbiorowych i telefonicznych, spotkań klubów księgowych, a także wymianę doświadczeń w tym zakresie.

 

Członkowie Stowarzyszenia mogą wpłacać składki w kasie Stowarzyszenia lub na konto bankowe:

 

Deutsche Bank PBC S.A. Oddział Kraków, Plac Szczepański 5, nr: 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Członkowie  Zwyczajni Członkowie Wspierający

pobierz deklaracje (MS Word)  

pobierz deklaracje (PDF)

pobierz deklaracje (MS Word)  

pobierz deklaracje (PDF)

 

 

 

 

 

W przypadku ewentualnych pytań odnośnie działalności statutowej, bądź chęci uzyskania informacji o składkach prosimy o kontakt z Oddziałem Terenowym w Krakowie pod numerem ( 632-09-10 wew. 110. lub kontakt e-mail; terenowy@krakow.skwp.pl Członkom, którzy zapłaci składkę serdecznie dziękujemy.

 

Informacje o Stowarzyszeniu Księgowych oraz działalności realizowanej przez Oddział Okręgowy w Krakowie można również znaleźć na stronie internetowej : www.skwp.krakow.pl 

 

 

 

W siedzibie O/O W Krakowie jest do odbioru imienna Karta Członkowska z numerem ewidencyjnym. Z pomocą tego numeru można się logować na stronie internetowej O/O w celu „wejścia” do Programu „PROFESJONALNY KSIĘGOWY” lub do skorzystania z innych informacji zastrzeżonych tylko dla Członków Stowarzyszenia.  

 

 

 

Zapraszamy.  

 

 

 

Klub Seniora Klub Seniora zaprasza swoich członków na spotkania, które odbywają się w każdy drugi piątek miesiąca w Stowarzyszeniu Księgowych w Krakowie, o godz. 16.00.

 

Rozpoczęte kursy/szkolenia oraz zakończone

03.02.2017
Kraków
jednodniowe
14.02.2017
Kraków
kurs
06.04.2017
Kraków
jednodniowe
18.10.2017
Kraków
jednodniowe
24.11.2017
Kraków
kurs
20.12.2017
Kraków
obligatoryjne biegłych rew.
05.01.2018
Kraków
kurs
08.01.2018
Kraków
jednodniowe
13.02.2018
Kraków
kurs
27.02.2018
Kraków
kurs
04.04.2018
Kraków
jednodniowe
04.04.2018
Kraków
jednodniowe
07.06.2018
Kraków
jednodniowe
02.07.2018
Kraków
kurs
27.08.2018
Kraków
jednodniowe
12.11.2018
Kraków
kurs
19.11.2018
Kraków
29.11.2018
Kraków
01.12.2018
Kraków
obligatoryjne biegłych rew.
23.12.2018
Kraków
kurs
14.01.2019
Kraków
jednodniowe
25.01.2019
Kraków
jednodniowe
21.02.2019
Kraków
jednodniowe
01.03.2019
Kraków
jednodniowe
20.03.2019
Kraków
jednodniowe
01.04.2019
Kraków
jednodniowe
04.04.2019
Kraków
jednodniowe
15.04.2019
Kraków
jednodniowe
14.05.2019
Kraków
jednodniowe
16.05.2019
Kraków
jednodniowe
06.06.2019
Kraków
jednodniowe
07.06.2019
Kraków
jednodniowe
11.06.2019
Kraków
jednodniowe
13.06.2019
Kraków
jednodniowe
01.07.2019
Kraków
jednodniowe
19.08.2019
Kraków
jednodniowe
09.09.2019
Kraków
jednodniowe
21.10.2019
Kraków
jednodniowe
21.11.2019
Kraków
akcja Bilans
21.11.2019
Kraków
kurs
25.11.2019
Kraków
jednodniowe
27.11.2019
Kraków
obligatoryjne biegłych rew.
29.11.2019
Kraków
akcja Bilans
02.12.2019
Kraków
jednodniowe
04.12.2019
Kraków
jednodniowe
09.12.2019
Kraków
jednodniowe
10.12.2019
Kraków
jednodniowe
12.12.2019
Kraków
jednodniowe
13.01.2020
Kraków
kurs
13.01.2020
Kraków
jednodniowe
17.01.2020
Kraków
jednodniowe
03.02.2020
Kraków
kurs
10.02.2020
Kraków
jednodniowe
© 2024 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO