Strona główna img Kursy - szkolenia krótkie

Kursy - szkolenia krótkie

Kursy - szkolenia krótkie (najczęściej jednodniowe) - trwają od 8 do ok. 30 godzin lekcyjnych i są realizowane w: jedno-dwu-trzy-cztero-dniowych cyklach. Przeznaczone są dla osób, które chcą pogłębić wiedzę i umiejętności z zakresu objętego danym programem nauczania.


Po zakończeniu kursu-szkolenia słuchacz powinien:


- posiadać zaktualizowaną wiedzę i utrwalone umiejętności zawodowe objęte programem
  kursu, w tym pogłębioną umiejętność interpretacji podstawowych przepisów prawnych
- być przekonanym o konieczności ciągłego doskonalenia wiedzy i umiejętności zawodowych
- lepiej przewidywać skutki i ponosić odpowiedzialność za podjęte działania zawodowe.
Proces kształcenia na danym kursie jest szczegółowo opisany w jego programie nauczania

© 2024 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO