Oświęcim

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 kwiecień 2012 r. powstało Koło SKwP w Oświęcimiu z tymczasową siedzibą przy ul. Łukasiewicza 4 w Oświęcimiu.
Zarząd Oddziału Okręgowego w Krakowie uchwałą nr 126/u/2012 zatwierdził powstanie tego Koła z terenem działania na powiat oświęcimski. Koło znajduje się w strukturze Oddziału w Chrzanowie e-mail 
biuro@chrzanow.skwp.pl   i   www.chrzanow.skwp.pl
(osoba do kontaktu  - pracownik SKwP Oddział Chrzanów -  Paulina Wyrwik tel. 32/753-98-00 lub 530-684-274)

Kołem SKwP w Oświęcimiu kieruje Zarząd w składzie:


Prezes – Dorota Niemiec
Sekretarz – Anna Firek
Skarbnik – Elżbieta Janeczko

 

Głównym zadaniem Koła jest integrowanie środowiska księgowych pracujących lub zamieszkałych w Oświęcimiu i regionie. Stworzenie możliwości doskonalenia umiejętności zawodowych na miejscu w Oświęcimiu w postaci szkoleń i kursów oraz umożliwienie wymiany doświadczeń zawodowych. Cele działalności Koła zostały opisane w regulaminie.
Wszystkie cele działania i zadania Organizacji określa Statut SKwP.

Na terenie Oświęcimia cyklicznie prowadzone są szkolenia i prelekcje – wszystkie informacje na ten temat, dostępne są na stronie organizatora – Oddziału SKwP w Chrzanowie www.chrzanow.skwp.pl

Członkowie SKwP zrzeszeni w Kole mają również możliwość nieodpłatnego korzystania z odczytów i prelekcji na bieżące problemy zawodowe z zakresu rachunkowości i podatków. Mogą także korzystać z bogatej oferty w ramach działalności statutowej prowadzonej przez O/Okręgowy w Krakowie, o której bieżąca informacja znajduje się na stronie internetowej www.krakow.skwp.pl

Zapraszamy do współprac

© 2024 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO