Strona główna img Doradztwo - MSUES

Doradztwo - MSUES

DORADZTWO A MAŁOPOLSKIE STANDARDY USŁUG EDUKACYJNO - SZKOLENIOWYCH

 

Usługa doradcza spełnia Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno – Szkoleniowych, a to miedzy innymi oznacza, że:

  1. Usługę poprzedza analiza potrzeb klientów, którzy przed rozpoczęciem zajęć wypełniają ankietę diagnozującą. Na tej podstawie ekspert/doradca ustala z klientami szczegółowe cele usługi i metody pracy.
  2. Po zakończeniu usługi klienci wypełniają ankietę będącą ich oceną rezultatów zajęć.
  3. W okresie jednego roku od zakończenia usługi klienci mogą skorzystać ze wsparcia w utrwalaniu osiągniętych efektów poprzez udział w konsultacjach zawodowych.
  4. Wszyscy eksperci/doradcy prowadzący zajęcia posiadają odpowiednie kwalifikacje bądź doświadczenie zawodowe, a także kompetencje społeczne i metodyczne związane z tematyką świadczonych usług.  Sylwetki zawodowe wykładowców.
  5. SKwP Oddział Okręgowy w Krakowie stosuje wewnętrzną procedurę zapewniania jakości w działalności szkoleniowej i doradczej.

ZAPRASZAMY!

© 2024 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO