Strona główna img Dobre praktyki w szkoleniu i doradztwie

Dobre praktyki w szkoleniu i doradztwie

W tym miejscu naszej strony internetowej zamieszczamy ważne dokumenty i informacje dot. jakości naszego kształcenia i dobrych praktyk stosowanych w Oddziale i całym Stowarzyszeniu. Informacje te są dedykowane  Kandydatom i Uczestnikom naszych kursów oraz usług doradczych, Członkom Stowarzyszenia i Księgowym niezrzeszonym oraz innym Interesariuszom Oddziału Okręgowego w Krakowie.

 

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ I DORADCZEJ

FRAGMNETY STATUTU NPKU SKwP W KRAKOWIE - dotyczące Uczestników szkoleń

CERTYFIKACJA ZAWODU KSIĘGOWEGO - przejrzysta procedura nabywania kwalifikacji

CERTYFIKACJA ZAWODU KSIĘGOWEGO a Polska Rama kwalifikacji

© 2024 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO